Menu

.Dienos bitas

Kaip 3 programuotojai gali organizuoti biznį?

Labai paprastai:

Pirmas rašo virusus.

Antras rašo antivirusus.

O trečias rašo operacinę sistemą, kurioje visa tai veikia.

Jei programuotojas žaidžia darbo metu – reiškia: arba jis neturi ką veikti ir gauna per daug pinigų, arba jis turi ką veikti, bet gauna per mažai pinigų.

Jei programa dirba ne taip, kaip parašyta jos naudojimo instrukcijoje, tai klaida gali būti ir ten, ir ten.

Išėjo kompiuterininkai tarnauti į armiją. Išvedė juos į šaudyklą. Šaudė, šaudė visą dieną, bet nieko nepataikė. Vadas, nuėjęs prie taikinių, ėmė rėkti:

– Kas taip šaudo?! Nė vienas taikinys nekliudytas! Gal jūs akli, ar ką?!

Vienas kompiuterininkas prikišo prie vamzdžio galo lapelį, paspaudė gaiduką ir rodydamas skylę sušuko:

– Pas mus kulka išlekia normaliai! Problemos jūsų pusėje!

Gydytojas:

– Kuo skundžiatės.

Studentas:

– Fizika, matematika, chemija.

Egzaminai – stulbinamas dalykas. Vienus jie stulbina klausimais, kitus – atsakymais.

Duokite studentui atramos tašką ir jis … užmigs.

Du studentai sėdi bendrabučio kambaryje. Vienas sako:

– Ar nieko neužuodi? Kažkur šašlyku kvepia.

– Kvaily, nuimk musę nuo cigaretės.

Draudimo agentas turi mokėti du dalykus: iš pradžių – įbauginti, o paskui – suteikti viltį. Antivirusų kūrėjai – taip pat.

Baigiamojo darbo recenzija: vanduo, vanduo, aplink tik vienas vanduo.