Menu

.Stipendijų skyrimo sistemos korekcijos

Š.m. birželio 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto Senatas pakeitė universiteto stipendijas reguliuojantį dokumentą – Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašą.

Esminiai šio aprašo pakeitimai – susiję su stipendijos skyrimo procedūra liečiančia I k. antro pusmečio, II k. bei III k. pirmo pusmečio bakalauro ar vientisųjų studijų studentus. Šiems studentams nuo šių metų rugsėjo 1 d., stipendija už studijų rezultatus yra skiriama atsižvelgiant į visų studijų programų, esančių konkrečiame Universiteto akademiniame padalinyje (fakultete ar akademijoje) bei kurse, studentus bendrai ir skiriama ne mažiau kaip 20 % studentų, įskaitant studentus, kuriems buvo paskirta 3,5 BSI dydžio, t.y. padidinta, skatinamoji stipendija, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis kaip 8,000 (aštuoni) balai.

I k. magistrantams pirmą semestrą stipendija – neskiriama, o I k. bakalaurantams ir vientisųjų studijų studentams – skiriama tik tada, jei konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,500 (devyni su puse) balo.

Visiems kitiems studentams skatinamosios stipendijos skyrimo procedūra – nekinta.

Daugiau informacijos