Menu

.Studentai kviečiami teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

2019-ųjų pavasario semestrą pagrindinio bei papildomo prašymų priėmimo tikslinei išmokai gauti laikotarpiu į šią išmoką pretendavusiems 466 šalies aukštųjų mokyklų studentams Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) suteikė kasmėnesines 152 eurų išmokas. Iš viso šiuo laikotarpiu studentams, turintiems negalią, išmokėta apie 72 tūkstančius eurų.

Fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, gegužę skelbia papildomą prašymų priėmimo laikotarpį tikslinei išmokai gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS „Parama“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą  („Tikslinė išmoka, 2019 m. pavasario semestras papildomas gegužė“).

Išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Informacijos šaltinis