Menu

.Studentams – kvietimas teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

Valstybinis studijų fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, skelbia naują pagrindinį prašymų priėmimo laikotarpį tikslinėms išmokoms gauti.

2020 m. vasario 1 d. – kovo 16 d. studentai kviečiami teikti paraiškas.

Primename, jog prašymai tikslinei išmokai gauti teikiami elektroniniu būdu Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje „Parama“.

Prie sistemos studentas turi jungtis per elektroninės valdžios vartus, naudodamasis turimais banko prisijungimo duomenimis arba elektroniniu parašu, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2020 m. pavasario semestras“.