Menu

.Studentams skirtos mokesčių lengvatos

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skelbia mokestinių lengvatų konkurso, kurio tikslas – įgyvendinti socialiai atsakingo universiteto misiją mažinti studentų socialinę atskirtį, siekiant sudaryti tinkamas finansines sąlygas VDU studentams (įvertinus skirtingą jų socialinę (materialinę) padėtį, studijų rezultatus ir (ar) gyvenamąją vietą bendrabutyje) gyventi ir (ar) studijuoti, 2019/2020 m. m. pavasario semestre rezultatus.

Universitetui viešai paskelbus apie galimybę skirti lengvatas mokesčiui už studijas bei apgyvendinimo mokesčiui sumažinti 2019/2020 m. m. pavasario semestrui, buvo gauti 85 studentų prašymai sumažinti mokestį už studijas bei 60 studentų prašymas sumažinti mokestį už apgyvendinimą universiteto bendrabučiuose.

Įvertinus VDU skirtos paramos dydį, skirtą mokestinėms lengvatoms, bei atlikus pateiktų duomenų analizę mokesčių už studijas ir apgyvendinimą lengvatoms 2019/2020 m. m. pavasario semestre VDU skyrė daugiau kaip 35 000 EUR, tokiu būdu patenkindamas 58 % (82 prašymus iš 145) lengvatų prašiusiųjų skaičiaus.

Mokesčio už studijas lengvatos skyrimo kriterijai

Mokestis už studijas buvo sumažintas studentams, kurie neturi abiejų tėvų arba jiems iki pilnametystės buvo paskirta globa (našlaičiams); neįgaliems studentams; studentams iš šeimų, kuriose yra 4 ir daugiau vaikų, bei studentams, kurių šeimos pajamos 1 asmeniui yra mažesnės nei 1 Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintas minimalios mėnesinės algos dydis (toliau – MMA, kuri 2020 m. siekia 607 EUR/mėn.), atsižvelgiant į studentų paskutinės sesijos akademinį vidurkį:

  • jei vidurkis yra nuo 9,50 iki 10,00, mokestis už studijas sumažintas 100 %;
  • jei vidurkis yra nuo 9,00 iki 9,49, mokestis už studijas sumažintas 75 %;
  • jei vidurkis yra nuo 8,50 iki 8,99, mokestis už studijas sumažintas 50 %;
  • jei vidurkis yra nuo 8,00 iki 8,49, mokestis už studijas sumažintas 25 %.

Iš viso buvo patenkinti 34 (iš 85 pateiktų) studentų prašymai skirti mokesčio už studijas lengvatas 2019/2020 m. m. pavasario semestrui arba 40 % nuo prašiusiųjų, tokiu būdu suteikiant paramos daugiau, kaip už 25 000 EUR sumą.

Mokesčio už apgyvendinimą lengvatos skyrimo kriterijai

2019/2020 m. m. pavasario semestro apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose 100 % mokesčio lengvata, nepaisant mokamo mokesčio dydžio, skirta studentams, kurie neturi abiejų tėvų arba jiems iki pilnametystės buvo paskirta globa (našlaičiams).

Apgyvendinimo mokesčio lengvata neįgaliems studentams, studentams iš šeimų, kuriose yra 4 ir daugiau vaikų bei studentams, kurių šeimos pajamos 1 asmeniui yra mažesnės nei 0,5 MMA (303,50 EUR/mėn.) gyvenantiems universiteto bendrabučiuose 2019/2020 m. m. pavasario semestro metu, skirta šia tvarka:

  • jei apgyvendinimo mokesčio dydis yra 2 €/para, skirta 50 % lengvata;
  • jei apgyvendinimo mokesčio dydis yra 2,5 €/para, skirta 30 % lengvata;
  • jei apgyvendinimo mokesčio dydis yra 3 €/para, skirta 25 % lengvata;
  • jei neįgalus studentas gyvena kartu su lydinčiu asmeniu, nepaisant mokamo mokesčio dydžio, skirta 50 % lengvata.

Iš viso buvo patenkinti 48 (iš 60) prašymai skirti mokesčio už apgyvendinimą lengvatą 2019/2020 m. m. pavasario semestrui arba 80 % nuo prašiusiųjų, taip suteikiant daugiau kaip 10 000 EUR universiteto paramos studentams.

Studijų ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų konkurso rezultatai yra paskelbti asmeniškai informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą elektroniniu laišku, kuris buvo nurodytas el. paraiškos anketoje.

Daugiau informacijos

Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)
Adresas S. Daukanto g. 27-206, Kaunas
Telefonas +370 37 75 11 75
El. paštas studentas@vdu.lt