Menu

.Studentams skirtos mokesčių lengvatos

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kiekvienais finansiniais metais metinio biudžeto plane numato tikslinių lėšų dalį, taip pat skiria kitas savo turimas ar iš kitų finansinių šaltinių gaunamas lėšas, kuriomis įgyvendinama studentų mokestinių lengvatų teikimo skyrimo tvarka skelbiant konkursą, su tikslu realizuoti socialiai atsakingo Universiteto misiją, taip mažinant socialinę atskirtį, siekiant sudaryti tinkamas finansines sąlygas gyventi Universiteto bendrabučiuose ir (ar) gerai studijuoti studentams įvertinus skirtingą jų socialinę (materialinę) padėtį.

VDU kiekvieno semestro pradžioje studentams skiria mokesčių už studijas bei apgyvendinimą bendrabutyje lengvatas einamajam semestrui, atsižvelgiant į studentų socialinę (materialinę) padėtį bei paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkį (pirmo kurso studentams – stojamąjį konkursinį balą), kuris turi būti ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai. Universitetui viešai paskelbus apie galimybę skirti lengvatas mokesčiui už studijas bei apgyvendinimo mokesčiui sumažinti 2019/2020 m. m. rudens semestrui, buvo gauti 75 studentų prašymai sumažinti mokestį už studijas bei 51 studentų prašymas sumažinti mokestį už apgyvendinimą universiteto bendrabučiuose.

Įvertinus VDU skirtos paramos dydį, skirtą mokestinėms lengvatoms, bei atlikus pateiktų duomenų analizę mokesčių už studijas ir apgyvendinimą lengvatoms 2019/2020 m. m. rudens semestre VDU skyrė 28 100 EUR, tokiu būdu patenkindamas 57 % (72 prašymus iš 126) prašiusiųjų lengvatų.

Studijų ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų konkurso rezultatai yra paskelbti asmeniškai informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą elektroniniu laišku, kuris buvo nurodytas el. paraiškos anketoje.

Daugiau informacijos