Menu

.Taikomoji matematika

Magistro studijų kryptis MATEMATIKA

Studijų programa

TAIKOMOJI  MATEMATIKA

 

Dalykas
Kodas Kreditai (ECTS)
I METAI
I semestras
MAT5001
6
MAT5004
6
MAT5017
6
MAT5008
6
5. Pasirenkamas studijų dalykas (1):
Signalų atpažinimas
INF5006
6
IRT infrastruktūra ir elektroninė komercija
INF5016
6
Iš viso per semestrą:
30
II semestras
MAT5018
6
MAT6008
6
MAT5009
6
4. Pasirenkamas studijų dalykas (1):
MAT5010
6
MAT6004
6
5. Pasirenkamas studijų dalykas (1):
INF5007
6
Duomenų vizualizavimas
INF5019
6
Iš viso per semestrą:
30
Iš viso pirmais metais:
60
II METAI
III semestras
MAT6007
6
MAT6003
6
MAT6006
6
MAT6005
6
5. Pasirenkamas studijų dalykas (1):
Informacijos paieška
INF5017
6
Mobilių aplikacijų infrastruktūra
INF6013
6
INF5021
6
Iš viso per semestrą:
30
IV semestras
30
Iš viso per semestrą:
30
Iš viso antrais metais:
60
Iš viso programoje:
 
120