Menu

.TIK_temos_2012

Informatikos studijų studentams siūlomos darbų temos

 

  2012 rudens semestro dėstomi dalykai (BSc/MSc-Semestras- Laisvai) BSc/ MSc vadovaujamų darbų temos (1-5) Mokslo tyrimų temos (1-5) Konsultacijos įmonėms
         
Vladislav V. Fomin 

Informacinių ir ryšio technologijų taikymai (BSc-VII-L.)

Elektroninė komercija ir IRT infrastruktūra (MSc- I)

1. Standartai ir standartizacija

2. Innovacija, technologijos ir organizacijos valdymas

3. Žiniu visuomenės technologijos ir procesai

4. Cognitive Radio (COST project)

1. Standartai ir standartizacija

2. Innovacija, technologijos ir organizacijos valdymas

3. Žiniu visuomenės technologijos ir procesai

4. Cognitive Radio (COST project)

1. Standartai ir standartizacija versle (verslo strategijos, standartizacijos privalumai ir kliūtys)

2. Technologinės innovacijas versle, technologijos ir organizacijos sandara, innovacijos valdymas

         
Danguolė Janickienė

Informatika (INFN1004)

Informacinės technologijos ir programavimo pagrindai (INFN1009)

Grafika ir vizualizavimas

1.Paprastų ir sudėtingų tinklapių kūrimas su/be TVS

2. Informacinių sistemų projektavimas/kūrimas

3.Sistemų identifikavimas, modeliavimas ir valdymas

1.Netiesinių dinaminių sistemų identifikavimas ir adaptyvus valdymas.  
         
Vida Melninkaitė

Duomenų bazės (BSc-III)

Informacinės sistemos (BSc-V-L.)

Integruotos informacinės sistemos (MSc-III)

1.Organizacijų informacinių poreikių analizė;

2.Duomenų bazių, tradicinių bei intelektualizuotų informacinių sistemų projektavimas bei realizavimas.

1.Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas;

2. Duomenų inžinerija.

 
         
Artūras Mickus Informatika (BSc -I, II,  D grupė, bendrauniversitetinis)

1.Modernios IT smulkiam ir vidutiniam verslui.

2. Modernios nuotolinio mokymo IT

1. Modernios IT smulkiam ir vidutiniam verslui.

2. Technologinė ir ekonominė analizė.

3. Modernios nuotolinio mokymo IT

4. Fizikinių procesų matematinis kompiuterinis modeliavimas

 
         
Kęstutis Šidlauskas 

Mobiliojo ir belaidžio ryšio technologijos (BSc-VII-L.)

IT valdymas (MSc-I-L.)

1. Energetinių ir informacinių sistemų patikimumas

2. Telekomunikacijų paslaugų kokybės valdymas

3. Informacinių sistemų ir duomenų bazių projektavimas

1. Energetinių ir informacinių sistemų patikimumas

2. Telekomunikacijų paslaugų kokybės valdymas

3. Informacinių sistemų ir duomenų bazių projektavimas

 
         
Antanas Vidžiūnas

.NET duomenų struktūros (BSc-III)

C# ir duomenų struktūros (BSc-III)

Programavimo C# kalba įgūdžių testavimo sistema 1. IKT diegimas švietime
2. Interneto technologijos,
3. Programavimo technologijos ir dėstymo metodika.
 
         
Daiva Vitkutė Adžgauskienė

Kalbos technologijos versle (MSc-III)

Mobilių paslaugų projektavimas (MSc-III)

1. Interneto ir mobilaus ryšio technologijų taikymai

2. Sistemų modeliavimas ir valdymas;

3. Tekstų  analizė ir semantinio žiniatinklio technologijos.

1. Interneto ir mobilaus ryšio technologijų taikymai

2. Sistemų modeliavimas ir valdymas;

3. Tekstų  analizė ir semantinio žiniatinklio technologijos. 

 
         
Tomas Krilavičius

 1. Formalūs metodai modeliavime (MSc, TIM, I kursas, INF5003, gal būt kartu su Jan Kuper iš Twente university)

2. Informacinės visuomenės technologijos (BSc, I-II kursas, bendrauniversitetinis, kartu su K. Šidlausku, INF0201)

3. Duomenų vizualizavimas (MSc, VIM, MM, INF5019, I-II kursai, kartus su A. Mackute-Varoneckiene)

1.    Kalbos technologijos – sudėtingumas koreguotųsi pagal magistro/bakalauro tematiką
1.1.    Stemmer lietuvių kalbai.
1.2.    Lietuviškų tekstų klasifikavimas
1.3.    Esinių atpažinimas
1.4.    Nuomonių gavyba

2.    Duomenų gavyba
2.1.    Kreditų rizikos įvertinimas.
2.2.    Pokyčio aptikimas pagal balsavimą LRS.

3.    Robotika – HexaPOD gulto valdymas, Lego NXT

4.    Jau esama magistrinio tema, dabar bandom koreguoti/derinti: Kompiuterinių tinklų dėstymas: laboratorija, medžiaga, panaudojimas kituose dalykuose)

1.    Kalbos technologijos: klasifikavimas, klasterizavimas, NER

2.    Duomenų gavyba: kreditų rizika, taikymas politologijoje.

3.    Robotika
3.1.    HexaPOD gulto valdymas.
3.2.    Lego NXT naudojimas edukacijoje

 
         
Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė

Programavimo technologijos (BSc-IV)

Logika teisininkams (BSc-I)

 

1. Mašininio mokymo metodų taikymas lietuviškų tekstų klasifikavimo uždaviniuose.

2. Optimalių teksto klasifikavimo požymių nustatymas standartinei ir šnekamajai (pvz. forumo duomenims) lietuvių kalbai.

 
         
Vytautas Barzdaitis

Programavimo pagrindai (BSc – I)

Objektinis programavimas (BSc – II)

Interneto technologijos (BSc – VI)

Taikomųjų aplikacijų kūrimas

Paprastų ir sudėtingų tinklapių kūrimas su/be TVS

Informacinių sistemų projektavi-mas/kūrimas

Tinklapių sumaniems įrenginiams projektavimas / kūrimas

Informacinių sistemų saugumas, įvairūs algoritmai, sistemų apsaugojimo nuo nesankcionuoto prisijungimo būdai, stebėsenos sistemų projektavimas/kūrimas, monitoringo sistemų diegimas/administravimas

 

Reliacinių ir objektinių duomenų bazių palyginimai, pritaikomumo ir saugumo ir greitaveikos tyrimas.

Informacinių sistemų algoritmų palyginimai, jungtiniai metodai, suderinamumas, pritaikomumas

 
         
Rita Valterytė Kompiuterių tinklai (BSc-V)

Informacinės sistemos

Distancinio mokymo sistemos ir metodika

Taikomieji uždaviniai

Šiuolaikinės distancinio mokymo bei informacinių sistemų kūrimo technologijos

Kompiuterių tinklų modeliavimas

 
         
Bronislovas Balvočius IT valdymas (MSc-I) 1.    Strateginis informacinių technologijų valdymas įmonėse
2.    Veiklos tęstinumo valdymas
3.    IT projektų valdymas
4.    IT taikymas organizacijų valdymui
5.    Informacijos saugos valdymas