Menu

.Studentų praktikos konkursas ne ES/EEE šalyse

Tarptautinių ryšių departamentas kviečia visus universiteto studentus dalyvauti konkurse dėl galimybės atlikti praktiką ne ES/EEE šalyse ir gauti VDU mobilumo stipendiją.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, el. atrankos anketą (Application form for traineeship in non-EU/EEE countries) turi pateikti iki 2019 m. lapkričio 30 d.

Studentai praktikos vietą turi susirasti savarankiškai ir konkurso metu pateikti organizacijos patvirtinimą apie galimybę atlikti joje praktiką.

Patvirtinimo laiško forma

Atrankos kriterijai:

  • praktikos atitikimas studijų programai;
  • organizacijos patvirtinimas apie galimybę atlikti praktiką;
  • studento motyvacija;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai (VDU mobilumo stipendijai gauti vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,0);
  • geros užsienio kalbos, kuria bus atliekama praktika, žinios.

Praktika turėtų prasidėti ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Apie atrankos rezultatus studentai bus asmeniškai informuojami el. paštu iki gruodžio 10 d.

Atrinktiems studentams skiriama VDU mobilumo stipendija.

Daugiau informacijos