Menu

.Informatikos sistemos

Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai (B)
Studijų kryptis: Informatika
Studijų forma: nuolatinė (NL)
Studijų trukmė: NL (4)
Programos apimtis kreditais: 240
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų bakalauras
Akreditavimo statusas – akredituota

Programos dalykų sąrašas semestrais ir dalykų aprašai

Programos tikslas – suteikti svarbiausias informacinių technologijų srities žinias ir išugdyti gebėjimus, įgalinančius taikyti šias technologijas, projektuoti, kurti, diegti ir administruoti kompiuterines sistemas visose veiklos srityse.

Studijų programa turi tris specializacijas – duomenų inžinerijos, verslo informatikos ir programų sistemų, kurios prasideda po ketvirtojo semestro.

 • Pasirinkus duomenų inžinerijos specializaciją, išmokstama pritaikyti duomenų ir sistemų analizės, mašininio mokymo ir dirbtinio intelekto metodus bei įrankius verslo, medicininėms, atvirų duomenų ir kitoms sistemoms.
 • Pasirinkus verslo informatikos specializaciją, papildomai įgyjamos svarbiausios verslo organizavimo žinios bei verslo valdymo instrumentų taikymo įgūdžiai.
 • Pasirinkus programų sistemų specializaciją, išmokstama projektuoti sudėtingas programines sistemas, pritaikytas  įvairioms įrangos platformoms, valdyti paskirstytus programinės įrangos kūrimo projektus, atlikti programinės įrangos testavimą ir valdyti kokybę.
Numatomi studijų rezultatai. Programos absolventai gebės:
 • taikyti matematikos pagrindų žinias informatikoje;
 • taikyti humanitarinių ir socialinių mokslų žinias informatikoje;
 • taikyti informatikos pagrindų ir išplėstines žinias plataus spektro IT uždaviniuose;
 • pademonstruoti žinias apie verslo sistemas ir jų ryšį su programine įranga;
 • taikyti pagrindinius duomenų analizės, modeliavimo ir valdymo metodus;
 • taikyti žinias apie programinės įrangos gyvavimo ciklą ir jo valdymą kuriant ir palaikant IT sistemas;
 • pademonstruoti gilių srities žinių poreikio supratimą projektuojant informatikos taikymus kitose srityse;
 • atlikti tarpdisciplininius mokslinius taikomosios informatikos tyrimus, pritaikyti tyrimų rezultatus praktikoje;
 • atlikti tarpdisciplininius mokslinius verslo informatikos tyrimus, pritaikyti tyrimų rezultatus praktikoje;
 • atlikti tarpdisciplininius mokslinius programinės įrangos inžinerijos tyrimus, pritaikyti tyrimų rezultatus praktikoje;
 • formalizuoti ir specifikuoti realaus pasaulio problemas, jas abstrakčiai apibūdinti, formaliai samprotauti apie jas;
 • analizuoti, projektuoti, vystyti, diegti ir palaikyti programinės įrangos sistemas;
 • analizuoti, projektuoti, vystyti, diegti ir palaikyti verslo IT sprendimus;
 • analizuoti ir kritiškai vertinti naujausias informatikos kryptis, taikyti šias žinias inovatyvių sistemų kūrimui;
 • aiškiai ir įtikinamai pristatyti problemas ir siūlomus sprendimus ekspertams ir ne specialistams, pagrindžiant atitinkamomis žiniomis, samprotaujant, naudojant tinkamus pristatymo įrankius, mediją ir metodus;
 • turėti darbo komandoje ir vadovavimo komandai įgūdžių, dirbant tarpdisciplininėse komandose, su įvairios kvalifikacijos žmonėmis;
 • planuoti savarankišką mokymąsi, grįstą asmeniniais poreikiais ir nuolatiniu profesiniu tobulėjimu;
 • pademonstruoti ekonominio, teisinio, socialinio, etinio ir aplinkosaugos konteksto žinojimą informatikos projektuose;
 • prisitaikyti prie greitai kintančių kultūrinės, ekonominės ir technologinės aplinkos sąlygų.

Užsienio ekspertai iš Jungtinės Karalystės, Suomijos bei Estijos, 2016 m. kovo mėn. 22-23 d. vertinę VDU Informatikos fakulteto bakalauro studijų programą „Informatika“, šią programą akreditavo maksimaliam 6 metų terminui.

Informatikos programa, kaip besiorientuojanti ne tik į klasikinę informatiką, bet ir į šiandieninėje žinių visuomenėje būtinus informacijos valdymo aspektus, gavo ypač aukštus balus, vertinant programos tikslus ir numatomus rezultatus.  Taip pat buvo pažymėta galimybė studentams derinti savo individualius studijų poreikius, pasirenkant tarp Taikomosios informatikos, Verslo informatikos ir Programų sistemų specializacijų, bei studijuoti tikslinėse vietose, dar studijų metu pradedant praktinį bendradarbiavimą su būsimais darbdaviais. Tarp privalumų paminėti taip pat ir aukštas darbdavių įvertinimas programos absolventams, vizituojančių dėstytojų dirbančių verslo srityje pasitelkimas, aktualių informatikos taikymo temų atspindėjimas studijų programoje, studijų liberalumas.

Karjeros galimybės

Informatikos bakalauro studijų programos absolventai galės:

 • dirbti programuotojais, testuotojais, projektuotojais, projektų vadovais, sistemų administratoriais, sistemų analitikais, reklamos technologijų specialistais įvairiose organizacijose, valstybės institucijose ir verslo struktūrose;
 • kurti smulkias ir vidutines informacinių technologijų verslo įmones;
 • tęsti studijas informatikos arba kitų krypčių magistrantūroje.
Studijų programos komitetas

Pirmininkas – dr. Aušra Mackutė-Varoneckienė (VDU).

Nariai: doc. dr. Sigita Urbonienė (VDU), prof. dr. Minija Tamošiūnaitė (VDU), prof. dr. Aušra Saudargienė (VDU), prof. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė (VDU), dr. Airina Volungevičienė (VDU, Inovatyvių studijų instituto direktorė), Mantas Urbonas (UAB “Visma”, socialinių partnerių atstovas), Laimonas Butkus (UAB “D-Link”, absolventų atstovas), Karina Sutkaitytė (VDU baklaurantė, studentų atstovė).