Menu

.Trečiasis „Erasmus+“ praktikos konkursas ir antrojo rezultatai

VDU Tarptautinių ryšių departamentas skelbia antrojo 2017 / 2018 m. m. studentų bei būsimų absolventų Erasmus+ praktikų konkurso rezultatus, ir primena, kad jau vyksta ir trečiasis – paskutinysis 2017 / 2018 metų konkursas. Atrankos dokumentus galima siųsti iki 2018 m. balandžio 22 d.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 4 mėn.

Atrankose gali dalyvauti dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką) nėra išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) Erasmus+“ studijų/ praktikos laikotarpio.

Dokumentai atrankai

Atrankos dokumentai Erasmus+ studentų praktikai:

Atrankoje gali dalyvauti I–III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Praktika turi baigtis iki 2018 m. rugsėjo 21 d. (paskutiniojo kurso studentų praktika turi baigtis iki bandomųjų gynimų).

Atrankos dokumentai Erasmus+ absolventų praktikai:

Atrankoje gali dalyvauti I – III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų paskutinio kurso studentai. Baigus studijas atrankoje dalyvauti ir/ar būti atrinktiems negalima. Praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo (diplomo įgijimo datos) ir turi baigtis per metus po studijų baigimo arba iki naujų studijų pradžios.

Daugiau informacijos