Menu

.Universiteto studentams suteiktos mokesčių lengvatos

Vytauto Didžiojo universitetas, įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto misiją, kiekvieną semestrą skiria mokesčių už studijas bei apgyvendinimą bendrabutyje lengvatas studentams atsižvelgiant į jų socialinę padėtį bei paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai, taikant mokesčio už studijas lengvatas arba gyvenamąją vietą bendrabutyje – taikant apgyvendinimo bendrabučiuose mokesčio lengvatas.

Universitetui paskelbus apie galimybę skirti lengvatas mokesčiui už studijas bei apgyvendinimo mokesčiui sumažinti 2017/2018 m. m. pavasario semestrui, buvo gauti 53 studentų prašymai sumažinti mokestį už studijas bei 44 studentų prašymų sumažinti mokestį už apgyvendinimą universiteto bendrabučiuose.

Įvertinus VDU skirtos paramos dydį, skirtą mokestinėms lengvatoms, bei atlikus pateiktų duomenų analizę, vadovaujantis VDU mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu, mokesčių už studijas ir apgyvendinimą lengvatoms 2017/2018 m. m. pavasario semestre VDU skyrė už 20 800 EUR sumą.

Daugiau informacijos