Menu

.Užuojauta artimiesiems dėl studento Džiugo Belovo netekties

Balandžio 25 d. netikėtai mirė VDU Informatikos fakulteto studentas Džiugas Belovas. Nuoširdžiai užjaučiame tėvus ir artimuosius sunkią netekties valandą ir linkime stiprybės.

Džiugas Belovas buvo Programų sistemų bakalauro studijų programos I kurso studentas.