Menu

.VDU absolvento Igno Bielevičiaus vardinės stipendijos konkursas

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Informatikos fakulteto (IF) absolventas, 2009 m. baigęs bakalauro studijas, Ignas Bielevičius įsteigė dvi vienkartines, metines savo vardo stipendijas VDU studentams, kurių vienos dydis – 500 eurų. Šios stipendijos tikslas – finansiškai skatinti studentus už jų sėkmingus studijų rezultatus bei aktyvią mokslinę ir (ar) visuomeninę veiklą.

Pretendentai, norintys gauti Igno Bielevičiaus vardines stipendijas, turi atitikti šiuos atrankos kriterijus:

  • turi studijuoti II-ame ar vėlesniame pirmos studijų pakopos ir (ar) vientisųjų studijų nuolatinių studijų formos kurse;
  • bendras jų teigiamų išklausyto studijų dalykų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8,00 (aštuoni) balai;
  • turi užsiimti aktyvia moksline, socialine ir (ar) visuomenine veikla Universitete ir už jo ribų studijų Universitete metu.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse Igno Bielevičiaus vardinei stipendijai gauti, iki š. m. gruodžio 15 d. el. paštu studentas@vdu.lt turi pateikti:

  • laisvos formos motyvacinį laišką stipendijai gauti;
  • savo gyvenimo ir (ar) veiklos aprašymą, kuriame atsiskleistų mokslinė, socialinė ir (ar) visuomeninė veikla universitete ir už jo ribų.

Sprendimą dėl stipendijos skyrimo priims pats stipendijos steigėjas. Vardinės stipendijos bus paskirtos iki 2020 m. kalendorinių metų pabaigos apie tai viešai informuojant.

Apie stipendijos steigėją

Stipendijos steigėjas I. Bielevičius, šiuo metu užsiimantis veikla, jungiančia informacines technologijas su finansų rinkomis, teigia, kad už savo atradimus yra dėkingas VDU ir neabejoja, kad jaunų žmonių skatinimas atveria duris dar didesnėms galimybėms ir naujiems pasiekimams, todėl tai daryti yra būtina.

„Man visuomet atrodė, jog jaunų žmonių skatinimas – labai reikalingas, todėl džiaugiuosi, jog pats gavęs progą prisidėti prie to nesudvejojau ir įgyvendinau kurį laiką galvoje laikytą idėją. Manau, kad talentingų studentų motyvavimas yra abipusiai naudinga iniciatyva daugeliu aspektų, iš kurių svarbiausias – galimybė prisidėti prie bendruomenės stiprinimo. Pats už atrastą sau įdomią veiklą ir paskatinimą įsteigti stipendijas studentams esu dėkingas VDU docentui Rūsčiui Kamuntavičiui“, – mintimis dalinosi VDU absolventas I. Bielevičius.