Menu

.VDU darbuotojams – „Erasmus+“ mokymosi vizitų konkursas už ES ribų

VDU Tarptautinių ryšių departamentas kviečia universiteto darbuotojus pasinaudoti galimybe vykti „Erasmus+mokymosi vizitams į mokslo ir studijų institucijas (MSI) šalyse partnerėse.

Mokymosi vizitai – veikla, kuria skatinamas MSI akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) Šalių partnerių MSI.

Vizitai turi trukti 7 dienas: 5 dienos skiriamos mokymosi veikloms ir 2 dienos kelionei.

Darbuotojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2017 m. lapkričio 6 d. TRD pateikti užpildytą mokymosi sutarties formą. Paraiškas siųsti el. paštu: Egle.Januskeviciene@vdu.lt

Daugiau informacijos