Menu

.VDU Edukologijos akademijoje – pedagogikos studijų naujovės

Vytauto Didžiojo universitete (VDU) įsteigta Edukologijos akademija imasi iniciatyvos siūlyti unikalias, Lietuvoje dar nevykdytas novatoriškas studijas, kurios leis iš karto tapti dviejų ar daugiau dalykų mokytojais. Geriausius specialistus subūrusi akademija mokytojams suteiks visas XXI amžiaus pedagogų kompetencijas, mokomo dalyko išmanymą ir platų, visapusišką išsilavinimą, ugdant užsienio kalbų, technologijų, verslumo, kūrybiškumo ir kitus gebėjimus.

Pasak VDU Edukologijos akademijos docentės Linos Kaminskienės ir profesorės Vilijos Salienės, bendradarbiaujant su švedų, suomių, estų ir šveicarų universitetais, akademijoje bus vykdomas naujos kartos mokytojų rengimas, kurį papildys visiems VDU studentams suteikiamas visapusiškas išsilavinimas pagal Harvardo studijų modelį.

Baltijos šalyse tarptautiškumo lyderiu pripažintas VDU ruoš pedagogus visiems švietimo sistemos lygmenims – pradedant nuo ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir baigiant viduriniu. Tačiau didžiausia, išskirtinė naujovė, kurios mūsų šalyje dar nebuvo – mokomosios pedagogikos studijų programa, kuri leidžia studentams patiems rinktis ir derinti savo studijas taip, kad jas baigus būtų galima tapti dviejų ar net daugiau dalykų mokytojais.

Pirmosios krypties studentai galės rinktis dvi specializacijas iš siūlomų šešių – chemijos, biologijos, fizikos, informatikos, matematikos arba technologijos, ir po ketverių metų įgis dviejų mokomųjų dalykų pedagogo kvalifikaciją. Pasirinkusieji kalbų ugdymo kryptį, galės rinktis studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros pedagogiką arba anglų kalbos pedagogiką ir dar vieną užsienio kalbą – prancūzų, rusų, vokiečių, italų, švedų, suomių, danų, kinų, japonų, korėjiečių ar vieną iš daugybės kitų.

Trečiosios krypties, socialinio ugdymo, studentai galės tapti dviejų dalykų – geografijos ir istorijos – mokytojais. Tuo tarpu meninio ugdymo kryptyje studentai galės gilinti vienos pasirinktos specializacijos žinias – muzikos, dailės, šokio arba teatro ir kino, su galimybe papildomai pasirinkti gretutines dar vienos menų specializacijos studijas.

Daugiau informacijos