Menu

.VDU pirmakursiams – anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo testai

Visi pirmakursiai, įstoję į Vytauto Didžiojo universitetą (VDU) turi atlikti anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo diagnostinius testus.

Bendrojo priėmimo pirmojo etapo metu įstojusiems pirmakursiams Anglų kalbos diagnostinis testas vyks rugpjūčio 26 d., rugpjūčio 31 d. ir Įvadinės savaitės metu rugsėjo 2 d. Kompiuterinio raštingumo testas priėmimo pirmojo etapo metu įstojusiems pirmakursiams vyks Įvadinės savaitės metu rugsėjo 3 d., antrojo etapo metu įstojusiems – rugsėjo 8 d. Abu testai, visomis paskirtomis datomis, vyks nuotoliniu būdu.

Sutartis pasirašę VDU studentai turi laikyti anglų kalbos diagnostinį testą, kuris padeda nustatyti, kokiu lygiu studentas(-ė) turi mokytis anglų kalbos. Diagnostinis testas laikomas vieną kartą, pasirinkus studentui tinkamą dieną ir laiką.

Anglų kalbos diagnostinis testas studentams vyks tik nuotoliniu būdu adresu: https://testing.vdu.lt šiomis dienomis:

 • rugpjūčio 26 d. (trečiadienį) – nuo 8:00 iki 21:00 val.
 • rugpjūčio 31 d (pirmadienį) – nuo 9:00 iki 17:00 val.
 • rugsėjo 2 d. (trečiadienį) – nuo 13:00 iki 18:00 val.
 • rugsėjo 8 d. (antradienį) – nuo 12:00 iki 18:00 val. (įstojusiems per 2-ą etapą)

Instrukciją kaip prisijungti ir laikyti testą rasite čia.

Esant išimtiniams atvejams ir norint testą laikyti atvykus į universitetą (V. Putvinskio g. 23, Kanas) būtina išankstinė registracija.

Registracijos nuoroda

Rekomenduojamų lygių sąrašai bus paskelbti Universiteto (vdu.lt) ir Užsienio kalbų instituto (uki.vdu.lt) tinklalapiuose: įstojusiems per 1-ą etapą – rugsėjo 3 d., o per 2-ą etapą – rugsėjo 9 d.

UKI anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia:

 • išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 16 % ir mažiau – šie studentai mokosi anglų kalbos nuo A1 lygio;
 • išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 80 % – 89 % – šiems studentams rekomenduojame mokytis B2 lygiu (arba laikyti diagnostinį testą);
 • išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 90 % ir daugiau – šie studentai mokosi anglų kalbos pasirinkę bet kurį C1 arba C1/C2 lygio anglų kalbos dalyką arba laiko C1 lygio įskaitymo testą (testas laikomas tik auditorijoje; privaloma išankstinė registracija: https://forms.gle/TSaq1AbRXAPiz47RA);
 • turintiems C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus) – šiems studentams įskaitoma akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencija, jie turi pasirinkti ir studijuoti kitas užsienio kalbas arba anglų kalbos C1/C2 lygio studijų dalykus, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 ECTS;
 • į Anglų filologijos studijų programą priimtiems studentams – jie studijuoja anglų kalbą pagal savo programos reikalavimus.

Užsienio kalbos studijuojamos kaip A grupės dalykai, kuriems skiriama ne mažiau kaip 12 ECTS ir ne daugiau kaip 24 ECTS. Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą nuo A2 lygio, per pirmuosius 4 semestrus turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį, o nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį.

Kilus klausimams galima kreiptis į: 

VDU Užsienio kalbų institutas
Adresas Gedimino g. 44-201, Kaunas
Tel. nr. +370 37 32 78 45
El. paštas  jurgita.serniute@vdu.lt, almante.meskauskiene@vdu.lt

VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursiai turi laikyti kompiuterinio raštingumo testą pagal bendrojo išsilavinimo standarto reikalavimus. Jo nelaikę arba neišlaikę studentai privalo pirmame arba antrame semestre pasirinkti ir studijuoti Kompiuterinio raštingumo dalyką iš B grupės pasirenkamų dalykų grupės. Išlaikiusieji kompiuterinio raštingumo testą atleidžiami nuo B grupės „Kompiuterinio raštingumo“ dalyko.

Kompiuterinio raštingumo testas vyks rugsėjo 3 d. nuotoliniu būdu pagal pateiktą tvarkaraštį:

09:00 – 09.30 val.  HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Anglų filologija, Frankofonijos šalių kalba ir kultūra, Istorija, Italistika ir romanų kalbos, Lietuvių filologija ir leidyba, Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos, Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos, Vokiečių kalba ir komunikacija

09:30 – 10:00 val.  POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS

Politikos mokslai, Tarptautinės politikos ir vystymo studijos, Viešasis administravimas, Viešoji komunikacija

09:30 – 10:00 val. GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Aplinkotyra, Biologija ir genetika, Biotechnologijos

09:30 – 10:00 val. KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS

Katalikų teologija, Religijos pedagogika

10:00 – 10:30 val. MENŲ FAKULTETAS

Kūrybinės industrijos, Menų istorija, kritika ir medijos, Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas

10:00 – 10:30 val. EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Ekonomika, Marketingas, Verslo administravimas

10:00 – 10:30 val. INFORMATIKOS FAKULTETAS

Matematika ir jos taikymas

10:30 – 11:00 val. SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Psichologija, Socialinis darbas, Sociologija ir antropologija

10:30 – 11:00 val. TEISĖS FAKULTETAS

Teisė, Teisė ir finansai

10:30 – 11:00 val. MUZIKOS AKADEMIJA

Atlikimo menas

11:00 – 11:30 val. ŠVIETIMO AKADEMIJA

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, Mokomojo dalyko pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas, Specialioji pedagoginė pagalba

11:00 – 11:30 val. ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA

Agronomija, Apskaita ir finansai, Kraštovaizdžio dizainas, Logistika ir prekyba, Maisto kokybė ir sauga, Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Turizmo industrijos, Vandens ir žemės inžinerija

Nurodytu tvarkaraštyje metu turite prisijungti prie VDU nuotolinio testavimo aplinkos https://testing.vdu.lt ir atlikti kompiuterinio raštingumo testą. Testas aktyvus tik nurodytu laiku, todėl jei prisijungsite likus mažiau nei 20 minučių iki testo pabaigos turėsite atitinkamai mažiau laiko testui atlikti. Teste Jums bus pateikta 20 klausimų, testo trukmė 20 minučių. Klausimai pateikiami nuosekliai, todėl grįžti prie buvusio klausimo nebus galima. Norėdami pereiti prie sekančio klausimo spauskite SEKANTIS PUSLAPIS.

Baigę testą BŪTINAI paspauskite PATEIKTI VISKĄ IR BAIGTI.

Detalias instrukcijas kaip prisijungti prie aplinkos rasite čia, o užsienio studentams instrukcija pateikta čia.

Vadovaukitės šiomis instrukcijomis, tik būkite atidūs pasirinkdami reikiamą testą (Kompiuterinio raštingumo diagnostinis testas).

Kompiuterinio raštingumo testo gali nelaikyti:

 • Įstojusieji į Informatikos sistemų, Multimedijos ir interneto technologijų, Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programas;
 • Turintys ECDL pažymėjimus. Pažymėjimo kopijas būtina atsiųsti el. paštu if@vdu.lt laiške nurodžius fakultetą ir studijų programą;
 • Išlaikę valstybinį informacinių technologijų egzaminą. Atestato kopiją reikia pristatyti į VDU Informatikos fakulteto dekanatą (Vileikos g. 8, 409 kab.). Dokumentus galima pristatyti ir vėliau, taip pat galima juos atsiųsti el. paštu if@vdu.lt, laiške nurodžius fakultetą ir studijų programą;
 • Įstojusiems į Vytauto Didžiojo universitetą antrą kartą ir jau išlaikiusiems testą reikia užpildyti prašymą dėl testo užskaitymo VDU Informatikos fakulteto dekanate (Vileikos g. 8, 409 kab.) arba VDU Studentų centre (S. Daukanto g. 27, 206 kab.);
 • Norintys klausyti B grupės dalyką „Kompiuterinis raštingumas“.

Informaciją apie „Įvadas į studijas VDU 2020“ kviečiame sekti čia.