Menu

.VDU studentai kviečiami tapti mentoriais

Tarptautinių ryšių departamentas bei studentiška VDU organizacija ESN VMU kviečia VDU studentus, kurie domisi tarptautine veikla, kitų kultūrų pažinimu, savęs realizavimu per savanorystę ir užsienio kalbų lavinimu, prisijungti prie VDU mentorių programos bei tapti į VDU atvykstančių užsienio studentų mentoriais.

VDU Mentorių programa siekia skatinti tarpkultūriškumą ir savanorystę vadovaujantis principu „studentai padeda studentams“. Mentoriai stengiasi visapusiškai padėti į VDU studijoms ar praktikai atvykusiems užsienio studentams, prisideda prie jų laisvalaikio planavimo.

VDU studentai, norintys prisijungti prie VDU mentorių programos, prašomi iki lapkričio 29 d. užpildyti atrankos anketą.

Daugiau informacijos