Menu

.VDU studentams – studijų mainų konkursas

VDU Tarptautinių ryšių departamentas kviečia visus universiteto studentus dalyvauti konkurse studijų mainams į ne ES šalis pagal Erasmus+ arba VDU dvišalių mainų programas 2018/2019 m.m. pavasario semestre.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, el. atrankos anketą (Application form for non-EU exchange studies (bilateral and Erasmus+ exchange)) turi pateikti iki 2018 m. rugsėjo 25 d.

Atrankos kriterijai:

  • studijų/ tyrimų plano užsienio Aukštojo mokslo institucijose ir studijų programos VDU suderinamumas;
  • studento motyvacija;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai (VDU mobilumo stipendijai gauti vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,0);
  • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios.

Daugiau informacijos