Menu

.VDU studentų apklausoje išrinkti geriausi dėstytojai

Dėstymo kokybė yra viena iš esminių studijų kokybės dedamųjų, todėl šiai veiklai skiriamas ypatingas dėmesys. Kiekvieną semestrą vykdoma VDU studentų apklausa padeda identifikuoti stiprybes ir laiku reaguoti į tobulintus aspektus, priimti atitinkamus sprendimus siekiant išlaikyti aukštą dėstymo kokybės lygį.

2017 – 2018 mokslo metų rudens semestre studentai aukščiausiais balais dėstymo kokybę įvertino ir geriausiais dėstytojais pripažino:

  • Katalikų teologijos fakulteto profesorių kun. dr. Andrių Narbekovą;
  • Teisės fakulteto docentą dr. Kęstutį Vitkauską;
  • Socialinių mokslų fakulteto docentę dr. Violetą Ivanauskienę ir docentą dr. Vidmantą Tūtlį;
  • Humanitarinių mokslų fakulteto docentę dr. Indrę Žakevičienę;
  • Politikos ir diplomatijos fakulteto lektorių (2015 metų geriausią dėstytoją) Mindaugą Norkevičių;
  • Informatikos fakulteto docentę (2016 metų geriausią dėstytoją) dr. Sigitą Pečiulytę;
  • Užsienio kalbų instituto lektorę Daivą Pundziuvienę;
  • Menų fakulteto profesorių dr. Romualdą Požerskį;
  • Gamtos mokslų fakulteto docentę Liną Ragelienę.

VDU bendruomenės apdovanojimuose „V2“ 2018 m. kovo 13 d. pagrindinę „Metų dėstytojo“ nominaciją laimėjo ir geriausiu 2017 m. Universiteto dėstytoju buvo išrinktas Katalikų teologijos fakulteto kun. prof. dr. Andrius Narbekovas – „Bioetikos“, „Santuokinės etikos“, „Sveikatos ir krikščioniškos moralės“, „Lytiškumo ir santuokinė etikos“ ir kitų studijų dalykų dėstytojas.

Daugiau informacijos