Menu

.Vyksta „Erasmus+“ dėstymo vizitų šalyse partnerėse konkursas

VDU Tarptautinių ryšių departamentas (TRD) kviečia universiteto akademinio personalo darbuotojus pasinaudoti galimybe vykti  Erasmus+“ dėstymo vizitams mokslo ir studijų institucijose (MSI) šalyse partnerėse.

Dėstytojai, norintys dalyvauti konkurse, kviečiami iki 2018 m. spalio 1 d. TRD pateikti užpildytą dėstymo programos formą. Paraiškas siųsti el. paštu.

Atrankoje dėstymo vizitams pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai):
  • kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
  • vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendri dalykai ar programos;
  • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
  • kandidatams, kurių akademiniai padaliniai paraiškos mobilumui teikimo metu išreiškė poreikį bei pateikė reikiamą informaciją „Erasmus+“ projekto (KA107) paraiškai;
  • kandidatams, kurie atstovauja padaliniams, kurie aktyviau (lyginant su kitų atrankos dalyvių) dalyvauja „Erasmus+“ mainų programoje (paskutinių 2 metų akademinio padalinio mobilumo duomenys);
  • kandidatams, kurių dėstymo sritis VDU atitinka „Erasmus+“ Tarpinstitucinėje bendradarbiavimo sutartyje nurodytą dėstymo sritį;
  • vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė per savaitę yra didesnė už minimalius „Erasmus+“ reikalavimus, t.y. daugiau nei 8 valandos;
  • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ dėstymo vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus.

Daugiau informacijos