Anekdotas

Išėjo kompiuterininkai tarnauti į armiją. Išvedė juos į šaudyklą. Šaudė, šaudė visą dieną, bet nieko nepataikė. Vadas, nuėjęs prie taikinių, ėmė rėkti:

– Kas taip šaudo?! Nė vienas taikinys nekliudytas! Gal jūs akli, ar ką?!

Vienas kompiuterininkas prikišo prie vamzdžio galo lapelį, paspaudė gaiduką ir rodydamas skylę sušuko:

– Pas mus kulka išlekia normaliai! Problemos jūsų pusėje!