Krokuvoje surengti mokymai apie skaitmeninio raštingumo pritaikymą


Siekiant tobulinti ir skatinti skaitmeninio raštingumo plėtrą Ukrainoje, pritaikant skaitmeninio raštingumo sistemą mokytojams ir piliečiams, Krokuvos Pedagoginiame universitete šių metų kovo 18-22 dienomis surengti mokymai „Erasmus+“ CBHE projekto „Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams/ dComFra“ (Nr. 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) partneriams iš Ukrainos. Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 20 dalyvių iš 7 Ukrainos universitetų ir Ukrainos IT profesionalų asociacijos. Mokymus organizavo Krokuvos Pedagoginio universiteto ir Lenkijos ECDL fondo atstovai.

Mokymuose įžanginį žodį tarė prorektorius prof. Robert Stawarz ir Informatikos instituto direktorius prof. Jacek Migdalek. Apie skaitmeninio raštingumo plėtrą Lenkijoje pranešimus skaitė universiteto Informatikos fakulteto dekanė dr. Anna Stolinska ir kolegė Alicja Pitula. Ph.D. Bernard Maj pristatė Informatikos ugdymo reformos gaires Lenkijos vidurinėse mokyklose.

Buvo suorganizuotas webinaras su Lenkijos ECDL fondo direktoriumi dr. Jacek Pulwarski apie skaitmeninių kompetencijų plėtros sistemą Lenkijoje. Pranešimus ir mokymus apie Skaitmeninių kompetencijų plėtros projektus švietime, IT priemones ir didaktiką skaitė ECDL fondo atstovai Krokuvoje dr. Beata Chodacka, Anna Miniewska, Mariusz Kasprzak, Katerzyna Gardela. Pranešimą apie skaitmenines kompetencijas vaikams, paaugliams ir suaugusiems bei reikiamus standartus pristatė Ph.D. Mateusz Muchacki. Mokymuose taip dalyvavo IT Instituto iš Kauno ir Karintijos Taikomųjų Mokslų Universiteto iš Austrijos atstovai, atsakingi už mokymų kokybės stebėseną.

Informacijos šaltinis