Matematikos mokymo specializacijos programa

Bakalauro studijų programa
MATEMATIKA IR JOS TAIKYMAS (Matematikos mokymo specializacija)

Dalykas
Kodas Kreditai (ECTS)
I KURSAS
I semestras
MAT1002
6.0
MAT1003
6.0
INFN1003
6.0
4. Anglų kalba (B2 lygis)
6.0
5. Pasirenkamas dalykas (A grupė)
4.0
6. Pasirenkamas dalykas (A grupė)
4.0
Viso per semestrą:
32.0
II semestras
MAT1004
6.0
MAT2002
6.0
3. Programavimo technologijos
INF2027
4.0
4. Anglų kalba (C1 lygis)
6.0
5. Pasirenkamas dalykas (A grupė)
4.0
6. Pasirenkamas dalykas (A grupė)
4.0
Viso per semestrą:
30.0
Viso pirmame kurse:
62.0
II KURSAS
III semestras
MAT2005
6.0
MAT2004
6.0
3. Matematikos programinė įranga 1
MAT2020
6.0
4. Bendroji pedagogika
4.0
5. Bendroji didaktika
3.0
6. Pedagoginė psichologija
3.0
7. Pasirenkamas dalykas (B grupė)
4.0
Viso per semestrą:
32.0
IV semestras
1. Pedagoginės veiklos tyrimai
4.0
2. Specialioji pedagogika ir psichologija
4.0
MAT3002
6.0
MAT3001
6.0
MAT2007
6.0
FIZ1016
4.0
Viso per semestrą:
30.0
Viso antrame kurse:
62.0
III KURSAS
V semestras
MAT3010
6.0
MAT3003
6.0
3. Ugdymo/si proceso valdymas
4.0
4. Mokomojo dalyko (Matematikos) metodika
5.0
MAT3017
5.0
6. Pasirenkamas dalykas (B grupė)
4.0
Viso per semestrą:
30.0
VI semestras
MAT3021
5.0
2. Matematikos programinė įranga 2
MAT3023
5.0
INF2020
3.0
MAT3020
6.0
5. Pedagoginio asistavimo praktika
10.0
Viso per semestrą:
29.0
Viso trečiame kurse:
59.0
IV KURSAS
VII semestras
1. Pedagoginio bendradarbiavimo praktika
10.0
INF2030
4.0
MAT4016
6.0
4. Pasirenkamas dalykas (1):
MAT4005
6.0
MAT3006
6.0
MAT3015
6.0
MAT3016
6.0
MAT4007
3.0
Viso per semestrą:
29.0
VIII semestras
1. Pedagoginės veiklos praktika
10.0
MAT4018
15.0
3. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
3.0
Viso per semestrą:
28.0
Viso ketvirtame kurse:
57.0
Iš viso kreditų:
 
240