Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Daugiamatis analitinis mokymas“ (MATE)

2016 m. gruodį Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto mokslininkai kartu su kolegomis iš Lenkijos Ekonomikos ir inovacijų universiteto Lubline bei Lagunos ir Alikantės universitetų Ispanijoje pradėjo tyrimus tarptautiniame Erasmus+ strateginių partnerysčių projekte „Daugiamatis analitinis mokymas“ (angl. „Multidimensional analytical training in education“), projekto nr. 2016-1-PL01-KA201-026365. Projekto metu planuojama tirti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų (10-13 m.) žaidimo šachmatais įtaką mokymuisi ir kognityvinei raidai. Projekte numatoma sukurti programinę įrangą, kurios pagalba būtų galima testuoti žaidimo šachmatais gebėjimus bei kognityvines kompetencijas. Remiantis testų rezultatais moksleiviams būtų rekomenduojamas tolimesnio mokymosi kelias. Teoriniais bei empiriniais rezultatais siekiama pagrįsti tokio tipo mokymo(si) efektyvumą. Numatoma projekto trukmė – 3 metai.

Projekto MATE informacija