Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams/ dComFra

Projekto tikslas – atsižvelgiant į Europoje vyraujančias tendencijas, tobulinti ir skatinti skaitmeninio raštingumo plėtrą Ukrainoje, pritaikant skaitmeninio raštingumo sistemą mokytojams ir piliečiams; reformuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistemą Ukrainoje, atsižvelgiant į „geriausios praktikos” patirtį skaitmeninio raštingumo srityje, pritaikant aukštojo mokslo sektoriaus skaitmeninio raštingumo patirtis Ukrainos visuomenei; įkurti Ukrainos nacionalinę skaitmeninę koaliciją (UNSK), siekiant tikslingo projekto rezultatų sklaidos efektyvumo. Projekto konsorciumas sieks: sukurti veiksmingą Ukrainos nacionalinės skaitmeninės koalicijos tinklą, vienijantį švietimo įstaigas, asociacijas, valdžios institucijas, verslo atstovus; modifikuoti Ukrainos skaitmeninio raštingumo sistemą; pateikti rekomendacijas, kaip tobulinti skaitmeninio raštingumo studijų programas pagal Europos skaitmeninę darbotvarkę (DAE) ir šiuolaikinius darbo rinkos poreikius; sukurti skaitmeninio raštingumo mokymų modulius ir teikti kokybiškus mokymus ne tik mokytojams, bet ir kitiems Ukrainos visuomenės atstovams.

Projekto numeris:

598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP

Projekto koordinatorius:

Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)

Kontaktiniai asmenys VDU:

Artūras Mickus, arturas.mickus@vdu.lt

Eilina Dailidienė eilina.dailidiene@vdu.lt

Projekto trukmė:

36 mėnesiai (lapkritis 2018 – lapkritis 2021)

Projekto tinklalapis:

https://dcomfra.vdu.lt/

Partneriai:

 • Informacinių technologijų institutas (Lietuva)
 • Karintijos Taikomųjų mokslų universitetas (Austrija)
 • Čekijos Gyvybės mokslų universitetas (Čekija)
 • Krokuvos Pedagoginis universitetas (Lenkija)
 • Bukarešto Politechnikos universitetas (Rumunija)
 • Kijevo nacionalinis kultūros ir meno universitetas (Ukraina)
 • Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinis universitetas (Ukraina)
 • Nacionalinis Technikos universitetas „Charkovo politechnikos institutas” (Ukraina)
 • Donecko nacionalinis technikos universitetas (Ukraina)
 • Černivcų Jurij Feďkovyč vardo nacionalinis universitetas (Ukraina)
 • Charkovo nacionalinis radioelektronikos universitetas (Ukraina)
 • Kremenchuk Michailo Ostrohradskiy vardo nacionalinis universitetas (Ukraina)
 • Ukrainos IT profesionalų asociacija (Ukraina)
 • Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija (Ukraina)

 Rezultatai:

 • ES DigComp analizė.
 • Skaitmeninio raštingumo poreikių analizė Ukrainoje.
 • dComFra tinklo koncepcija ir struktūra Ukrainoje.
 • Ukrainos nacionalinė skaitmeninė koalicija.
 • 7 skaitmeninio raštingumo centrai, skaitmeninio raštingumo elektroninė mokymosi platforma bei 14 mokymosi modulių su praktinėmis užduotimis mokytojams ir skirtingoms piliečių grupėms.
 • Pilotiniai mokymai (210 mokytojų / 140 pabėgėlių ir ATO veteranų).
 • Ukrainos partnerių organizuoti seminarai bei renginiai tikslinėms grupėms ir plačiajai visuomenei Ukrainoje.

Renginiai:

Pradėtos įgyvendinti „Erasmus+“ CBHE projekto dComFra mokymų veiklos

Krokuvoje surengti mokymai apie skaitmeninio raštingumo pritaikymą

Projekto dComFra mokymai Prahos gyvybės mokslų universitete

ERASMUS + programos projekto „Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams/ dComFra“ mokymai Karintijos Taikomųjų mokslų universitete Austrijoje

ERASMUS + programos projekto „Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams/ dComFra“ mokymai Bucharešto Politechnikos universitete