Prasidėjo registracija valstybės remiamoms paskoloms gauti

Skelbiame prašymų-anketų teikimo pradžią valstybės remiamoms paskoloms rudens semestrą gauti. Studentai prašymus-anketas internetu pateikti gali iki rugsėjo 25 d. 15 valandos.

Rudenį teikiamos visų rūšių paskolos. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti metinės mokamos studijų kainos dalies, o paskola gyvenimo išlaidoms – 1950 eurų. Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis studentai gali pasiskolinti iki 2340 eurų.

Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – spalio 14 diena. Prisijungę prie sistemos, kurioje pildė prašymą-anketą, studentai galės pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį.

2020 m. valstybės remiamas paskolas teiks „SWEDBANK“, AB bankas. Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2020 m. spalio 15 d. iki 2020 m. lapkričio 11 d.

Atkreipiame dėmesį, kad netinkamai vykdomi įsipareigojimai Fondui pagal anksčiau sudarytas sutartis tampa kliūtimi gauti naują paskolą. Įsiskolinimo dydis neturi reikšmės: nors 1 cento įsiskolinimą turintys studentai nėra įtraukiami į sąrašus paskolai gauti.

Bankai taip pat vertina studentų kredito istoriją. Valstybės remiamų paskolų sutartys nepasirašomos su įsiskolinimų ryšių, lizingo ar komunalinėmis įmonėmis turinčiais studentais, tais, kurie vėluoja mokėti palūkanas už kitas paimtas paskolas.

Primename, kad studentai, rudenį ėmę paskolą metinei studijų kainai sumokėti, nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. liepos 1 d. turės nuvykti į banką ir parašyti prašymą išmokėti antrąją paskolos dalį. Nepateikus prašymo iki nurodyto termino bus laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.

Papildomą informaciją apie paskolas suteiks Alina Adamonienė telefonu +370-658-31004, elektroniniu paštu alina.adamonienene@vsf.lt