Taikomoji matematika

Studijų krypčių grupė: Matematikos mokslai (A)
Studijų kryptis: Taikomoji matematika
Studijų forma: nuolatinė (NL)
Studijų trukmė: NL (2)
Programos apimtis kreditais: 120
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Matematikos mokslų magistras
Akreditavimo statusas – akredituota

Programos tikslas – parengti  matematikus, gebančius taikyti matematikos žinias ir kurti matematinius modelius pramonės, verslo, finansų ir kitose srityse. Jiems bus suteiktas taikomosios matematikos krypties matematikos mokslų magistro laipsnis.

Studijų rezultatai

Baigęs šią programą studentas gebės:

  • taikyti įgytas matematines žinias versle, pramonėje;
  • atlikti mokslinius tyrimus modeliavimo, duomenų analizės, valdymo srityse;
  • kurti taikomąją programinę įrangą;
  • tęsti studijas doktorantūroje;
  • adaptuotis prie sparčiai besivystančių žinių visuomenės poreikių.

Tolesnių studijų ir karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti matematikais – analitikais, matematinio modeliavimo specialistais įvairiose organizacijose, aukštosiose mokyklose, mokslo institutuose, tęsti studijas doktorantūroje.

Kaip įstoti?

Prašymų priėmimas į magistrantūros studijas bus vykdomas internetu epasirasymas.vdu.lt, kai Švietimo ir mokslo ministrė skirs valstybės finansuojamas vietas. Prašymus galima teikti iki birželio 26 d. 17.00 val. Daugiau informacijos.

Studijų programos komitetas

Pirmininkas – prof. habil. dr. Juozas Augutis (VDU).

Nariai: prof. dr. Roma Kačinskaitė (VDU), prof. dr. Ričardas Krikštolaitis (VDU), prof. dr. Tomas Krilavičius (VDU), doc. dr. Sigita Urbonienė (VDU), prof. dr. Kohji Matsumoto, (Nagojos universitetas, Japonija), Paulius Ratė (UAB „Integrali asmenybė“, absolventų atstovas), Milita Songailaitė (VDU magistrantė, studentų atstovė).

Dalykas
Kodas Kreditai (ECTS)
I METAI
I semestras
MAT5001
6
MAT5004
6
MAT5017
6
MAT5008
6
5. Pasirenkamas studijų dalykas (1):
Signalų atpažinimas
INF5006
6
IRT infrastruktūra ir elektroninė komercija
INF5016
6
Iš viso per semestrą:
30
II semestras
MAT5018
6
MAT6008
6
MAT5009
6
4. Pasirenkamas studijų dalykas (1):
MAT5010
6
MAT6004
6
5. Pasirenkamas studijų dalykas (1):
INF5007
6
Duomenų vizualizavimas
INF5019
6
Iš viso per semestrą:
30
Iš viso pirmais metais:
60
II METAI
III semestras
MAT6007
6
MAT6003
6
MAT6006
6
MAT6005
6
5. Pasirenkamas studijų dalykas (1):
Informacijos paieška
INF5017
6
Mobilių aplikacijų infrastruktūra
INF6013
6
INF5021
6
Iš viso per semestrą:
30
IV semestras
30
Iš viso per semestrą:
30
Iš viso antrais metais:
60
Iš viso programoje:
 
120