Menu

.Kompiuterių vartotojams

Bendra informacija

Laboratorinių darbų atlikimui reikalingi prisijungimo duomenys prie kompiuterių klasėse esančių kompiuterių ir universiteto serverių išsiunčiami į Jūsų VDU pašto dėžutę. Jei prisijungimo duomenų negavote, kreipkitės į laboratorinių darbų dėstytoją. Dėl resursų arba papildomų kompiuterinių išteklių kursiniams, tiriamiesiems, bakalauro, magistro ir kitiems moksliniams darbams kreipkitės į darbo vadovą.

Pamiršus/pametus prisijungimo duomenis užpildykite elektroninę prašymo formą.

Jei turite papildomų klausimų, neaiškumų ar kilo problemų:

  • galite kreiptis į laboratorinių darbų dėstytoją arba darbo vadovą;
  • galite pasinaudoti elektronine prašymo forma. Šiuo atveju prašyme pažymėkite „Kita“ ir prašymo – tekste nurodykite Jums rūpimus klausimus.
  • galite kreiptis tiesiogiai į problemas sprendžiančius administratorius (403/511 kabinetas).


Kompiuteriniai ištekliai ir taisyklės

  • Fakulteto studentai ir darbuotojai gali naudotis VDU IF turimais kompiuteriniais ištekliais su sąlyga, kad laikomasi naudojimosi VDU IF kompiuteriniais ištekliais ir tinklu taisyklių.
  • Norint gauti prieigą prie pageidaujamų išteklių arba papildomų išteklių užpildykite kreipkitės į laboratorinių darbų dėstytoją arba darbo vadovą.

Prieinami kompiuteriniai ištekliai

  • Galimybė naudotis VDU Linux serveriais: Apache2 web serveris, Maria DBVS, phpmyadmin, sFTP, SSH.
  • Galimybė naudotis savo virtualiu serveriu (skiriama tik baigiamiesiems darbams arba didesnės apimties tyrimams atlikti).

Pastaba: kompiuteriniai ištekliai suteikiami tik mokymui/si. Komercinė veikla yra negalima.

Informaciją kaip naudotis šiais ištekliais rasite skyriuje „Kompiuterinių išteklių naudojimas“.