Studijos pedagogams

Kviečiame pedagogus dalyvauti ,,Skaitmeninės švietimo transformacijos (,,EdTech“)“ projekte, plėsti ir gilinti savo informatikos žinias VDU organizuojamose studijų programose:

  • pedagoginės specializacijos modulio „Informacinės technologijos“ (1 metai, 60 kreditų);
  • magistro studijų programa „Taikomoji informatika“ (2 metai, 120 kreditų).

Pedagoginės kvalifikacijos modulis „Informacinės technologijos“

Modulis skirtas pedagogams, norintiems įgyti papildomą pedagoginę Informacinių technologijų specializaciją. Modulį gali rinktis asmenys, turintys bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją.

MODULIO TURINYS

Paraiškos į „Informacinės technologijos“ modulio studijas bus priimamos nuo 2022 m. gegužės 9 dienos iki rugpjūčio 21 dienos. Prašymų priėmimas yra vykdomas internetu epasirasymas.vdu.lt. Atrinkti kandidatai turės galimybę gauti projekto „EdTech“ finansavimą. Baigę modulio studijas pedagogai įgis informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę, kuri patvirtinama aukštosios mokyklos išduodamu studijų pažymėjimu.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Kontaktai pasiteiravimui:

  • Taikomosios informatikos katedros vedėja prof. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, el. paštas daiva.vitkute@vdu.lt.
  • Vyr. referentė Irena Juodienė, el. paštas irena.juodiene@vdu.lt, tel. (8 37) 327 900 (dėl priėmimo sąlygų).

Magistro studijų programa „Taikomoji informatika“

Taikomosios informatikos studijų programos tikslas – parengti informacinių technologijų (IT) specialistus, gebančius

  • kurti  ir pritaikyti įvairiose veiklos srityse duomenų analitikos ir dirbtinio intelekto sprendimus,
  • modeliuoti įvairios prigimties sistemas ir procesus,
  • planuoti, valdyti ir vykdyti skaitmenizavimo ir skaitmeninės transformacijos veiklas.

PROGRAMOS TURINYS

Paraiškos į „Taikomosios informatikos“ magistrantūros studijų programą priimamos nuo 2022 m. birželio 1 dienos iki birželio 28 dienos. Prašymų priėmimas yra vykdomas internetu epasirasymas.vdu.lt. Atrinkti kandidatai turės galimybę gauti pilną projekto „EdTech“ finansavimą studijoms. Baigę studijas pedagogai įgis informatikos mokslų magistro laipsnį, patvirtinamą aukštosios mokyklos išduodamu magistro diplomu ir sudarantį galimybes tęsti profesinę informatiko karjerą.

“EdTech” finansavimo sąlygos leidžia studijuoti projekto lėšomis finansuojamoje magistrantūroje ir tuo atveju, jei anksčiau jau buvo įgytas informatikos ar kitos krypties magistro laipsnis valstybės fianansuojamose studijose.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Kontaktai pasiteiravimui:

  • Taikomosios informatikos katedros vedėja prof. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, el. paštas daiva.vitkute@vdu.lt.
  • Vyr. referentė Irena Juodienė, el. paštas irena.juodiene@vdu.lt, tel. (8 37) 327 900 (dėl priėmimo sąlygų).