Studijos pedagogams

VDU Informatikos fakultetas vykdo studijas pagal ,,Skaitmeninės švietimo transformacijos (,,EdTech“)“ projektą. Pedagogai gali plėsti ir gilinti savo informatikos žinias šiose VDU organizuojamose studijų programose:

  • pedagoginės specializacijos modulio „Informacinės technologijos“ (1-1,5 metų, 60 kreditų);
  • magistro studijų programa „Taikomoji informatika“ (2 metai, 120 kreditų).

Pedagoginės kvalifikacijos modulis „Informacinės technologijos“

Paraiškos į „Informacinės technologijos“ modulio studijas priimamos nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 15 d. Studijos trukmė – 1 metai, studijų pradžia – 2023 m. rugsėjo 8 d. 

Modulis skirtas pedagogams, norintiems įgyti papildomą pedagoginę Informacinių technologijų specializaciją. Modulį gali rinktis asmenys, turintys bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją.

MODULIO TURINYS

Prašymų priėmimas yra vykdomas internetu epasirasymas.vdu.lt. Atrinkti kandidatai turės galimybę gauti projekto „EdTech“ finansavimą. Baigę modulio studijas pedagogai įgis informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę, kuri patvirtinama aukštosios mokyklos išduodamu studijų pažymėjimu.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Kontaktai pasiteiravimui:

  • Taikomosios informatikos katedros vedėja prof. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, el. paštas daiva.vitkute@vdu.lt.
  • Vyr. referentė Irena Juodienė, el. paštas irena.juodiene@vdu.lt, tel. (8 37) 327 900 (dėl priėmimo sąlygų).

Magistro studijų programa „Taikomoji informatika“

Šiuo metu priėmimas nevykdomas.

Taikomosios informatikos studijų programos tikslas – parengti informacinių technologijų (IT) specialistus, gebančius

  • kurti  ir pritaikyti įvairiose veiklos srityse duomenų analitikos ir dirbtinio intelekto sprendimus,
  • modeliuoti įvairios prigimties sistemas ir procesus,
  • planuoti, valdyti ir vykdyti skaitmenizavimo ir skaitmeninės transformacijos veiklas.

PROGRAMOS TURINYS

Prašymų priėmimas yra vykdomas internetu epasirasymas.vdu.lt. Atrinkti kandidatai turės galimybę gauti pilną projekto „EdTech“ finansavimą studijoms. Baigę studijas pedagogai įgis informatikos mokslų magistro laipsnį, patvirtinamą aukštosios mokyklos išduodamu magistro diplomu ir sudarantį galimybes tęsti profesinę informatiko karjerą.

„EdTech finansavimo sąlygos leidžia studijuoti projekto lėšomis finansuojamoje magistrantūroje ir tuo atveju, jei anksčiau jau buvo įgytas informatikos ar kitos krypties magistro laipsnis valstybės finansuojamose studijose.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

Kontaktai pasiteiravimui:

  • Taikomosios informatikos katedros vedėja prof. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, el. paštas daiva.vitkute@vdu.lt.
  • Vyr. referentė Irena Juodienė, el. paštas irena.juodiene@vdu.lt, tel. (8 37) 327 900 (dėl priėmimo sąlygų).