Bakalauro studijos

Informatikos fakultete vykdomos šios bakalauro studijų programos:

Vytauto Didžiojo universitetas iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų išsiskiria plačiomis bendrauniversitetinėmis studijomis, kurias baigus ne tik suteikiamas kvalifikacinis bakalauro ar magistro laipsnis, bet kartu išugdomas gebantis savarankiškai bei kūrybiškai mąstyti, imlus naujovėms absolventas, aktyvus pilietinės visuomenės narys, siekiantis mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.

 Konkurse į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas dalyvauja viduriniųjų mokyklų ir gimnazijų abiturientai. Po 4-6 studijų metų, kurių metu įgyjamas bendrasis universitetinis išsilavinimas ir konkrečios studijų krypties profesinis pasirengimas, suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Mūsų fakulteto vizija – siekiame rengti ne siauro profilio specialistus, o kūrėjus – informatikus ir matematikus su plačiu universitetiniu išsilavinimu, suteikiančiu ne tik įvairialypes žinias, bet ir ugdančiu laisvą, kūrybingą asmenybę, suvokiančią savo buvimo tautoje bei pasaulyje prasmę ir atsakomybę.

Studijuodami, kartu su fakulteto darbuotojais turėsite galimybę dalyvauti moksliniuose ir taikomuosiuose tyrimuose šiose srityse

 • Dirbtinis intelektas
 • Robotika
 • Neuroniniai tinklai
 • IT ir mobilių technologijų taikymai verslo informacinėse sistemose
 • Informacinės kalbos ir šnekos technologijos
 • Skaitmeninės valdymo sistemos
 • Multimedia taikymai
 • IT technologijos mokyme
 • IT technologijos ir politinės veiklos analizė
 • Difecialinės lygtys
 • Tikimybių teorija
 • Patikimumo teorija

Taip pat jūsų laukia studijos užsienyje pagal studentų mainų programas „LLP/ Erasmus” ir „Campus Europae”. Bendradarbiaujame su: 

 • Hochschule Zittau/Goerlitz (Vokietija),
 • Universitat der Bundeswehr Munchen (Vokietija),
 • University of Stirling (Didžioji britanija),
 • University of Cranfield (Didižioji Britanija),
 • Universidad del Pais Vasco (Ispanija),
 • Universita Del Salento (Italija),
 • St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgarija),
 • European University Cyprus (Kipras) ir kt.

Baigę studijas, mūsų absolventai dirba įdomų darbą įvairiose srityse – projektuoja, kuria, administruoja sistemas, vadovauja projektų grupėms, organizacijų padaliniams ar organizacijoms tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Absolvento Pius Abeshi įspūdžiai: