Matematikos ir statistikos katedra

Katedros vedėjas

Prof. dr. RIČARDAS KRIKŠTOLAITIS

Adresas Universiteto g. 10-114, Akademija, Kauno raj. LT-53361
Telefonas (8 37) 327 900
El. paštas ricardas.krikstolaitis@vdu.lt

Katedros referentė

IRENA JUODIENĖ

Adresas Universiteto g. 10–202, 53361 Akademija, Kauno r.
Telefonas (8 37) 327 900
El. paštas irena.juodiene@vdu.lt

Apie katedrą

 

Pagrindiniai Matematikos ir statistikos katedros tikslai: vykdyti matematikos bakalauro ir magistro studijų programas, plėtoti mokslinius tyrimus patikimumo, diferencialinių lygčių ir analizinėje skaičių teorijose, edukologijoje bei vystyti statistinių metodų taikymus įvairiose srityse.

Studijų programos

Bakalauro studijų programos:

Matematika ir jos taikymas. Specializacijos: Finansų ir draudos matematika, Matematika energetikoje, Dirbtinio intelekto matematika 

Matematika ir jos taikymas. Specializacija: Matematikos mokymas

Mokomojo dalyko pedagogika (kartu su Švietimo akademija)

Gretutinių studijų programa

Matematika ir jos taikymas

Magistro studijų programa:

Taikomoji matematika

Moksliniai tyrimai

Pagrindinės katedros mokslinių tyrimų kryptys yra šios:

  • Sistemų rizikos, patikimumo ir saugumo analizė,
  • Dzeta ir L funkcijų reikšmių pasiskirstymas universalumas bei jų taikymai,
  • Diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai,
  • Diferencialinių lygčių su nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas,
  • Stochastinių diferencialinių lygčių analizė ir taikymai,
  • Atsitiktinių dydžių ir atsitiktinių kampų sandaugų tikimybinių skirstinių analizė,
  • Transformuojantys edukaciniai tyrimai,
  • Lyčių lygybės problemos bei politika gamtos moksluose,
  • Statistinių metodų taikymai įvairiose srityse.

Darbuotojai