Priėmimo sąlygos

VDU Informatikos fakultetas kviečia tave studijuoti vykdomose Bakalauro studijų programose:

Priėmimas į nuolatinių studijų programas vykdomas pagal tvarką, nustatytą dokumentuose dėl bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Priėmimas į VDU vyksta šiais etapais:

  • Bendrasis priėmimas (pagrindinis ir papildomas etapai). Bendrojo priėmimo metu stojantysis dalyvauja bendrajame konkurse į visas savo prašyme nurodytas valstybės finansuojamas ir/ar valstybės nefinansuojamas aukštųjų mokyklų programų vietas.
  • Universitetinis priėmimas. Stojantieji gali tiesiogiai pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Vytauto Didžiojo universitete.

Išsami informacija apie priėmimo taisykles, procedūras ir terminus skelbiama ir nuolat atnaujinama šioje VDU tinklalapio skiltyje ir interneto LAMA BPO svetainėje.

Bendrasis priėmimas organizuojamas birželio–rugpjūčio mėnesiais. Stojimo prašymai registruojami tik internetu LAMA BPO svetainėje.

Priėmimą į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas VDU organizuoja ir vykdo Marketingo ir komunikacijos departamentas. Departamentas teikia informaciją apie tai, kokios studijų programos yra siūlomos VDU, kokių dalykų įvertinimai reikalingi skaičiuojant konkursinį balą, bei atsako į kitus stojantiesiems rūpimus klausimus.

Daugiau informacijos apie stojimą.

Kaip sužinoti savo konkursinį balą?

Stojant į VDU, tavo egzaminų ir metinių pažymių rezultatai bus paverčiami konkursiniu balu. Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta Konkursinės eilės sudarymo tvarka 2023 m.) ir padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Savo konkursinį balą stojimams, gali pasiskaičiuoti čia.

Studijų finansavimas

Nuolatinės studijos gali būti finansuojamos valstybės arba studijų kaina padengiama paties stojančiojo lėšomis. Studijų finansavimo pobūdį renkasi pats stojantysis, pildydamas stojimo prašymą. Studijų programų sąrašai, konkursinio balo sandara, priėmimo vykdymo etapai, studijų kainos pateiktos Vytauto Didžiojo universiteto Studentų priėmimo sąlygose.

VDU skiriamos stipendijos ir kita finansinė parama: stipendijosmokestinės lengvatoskita parama.

Stojantieji į Bakalauro studijų programą INFORMATIKOS SISTEMOS gali pretenduoti į įmonės „Teltonika“ 3000 Eur metinę stipendiją.

Sužinok daugiau apie priėmimą į VDU

Neradai atsakymo į savo klausimą? Nori pasitikslinti? Drąsiai kreipkis į Marketingo ir komunikacijos departamento komandą arba Studijų informacijos centrą žemiau nurodytais kontaktais! Iki susitikimo Informatikos fakultete!

Informatikos fakultetas

  • Universiteto g. 10–202, 53361 Akademija, Kauno r.
  • Telefonas (8 37) 327 900
  • el. paštas irena.juodiene@vdu.lt

Studijų informacijos centras

  • Daukanto g. 27-310, 44244 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 323 206
  • el. paštas vdu@vdu.lt