Kaip tapti draugijos nariu?

Norint tapti draugijos nariu pakanka pateikti VDU IF Alumni draugijos Valdybai prašymą stoti į draugiją, bei sumokėti nario mokestį (nario mokesčio dydis metams – 50 eurų; pirmaisiais metais taikoma 50 proc. nuolaida).

Mokesčio kvito užpildymo rekvizitai:
Gavėjas: Asociacija „VDU IF absolventų alumni draugija”
Asociacijos kodas: 302332659
Gavėjo bankas: LT547300010115663436, AB Swedbank
Mokesčio pavadinimas: Nario mokestis

Prašymą galite užpildyti Informatikos fakulteto dekanate (Universiteto g. 10–202, Akademija, Kauno r.) arba atsiųsti elektroniniu paštu: if@vdu.lt

Draugijos nariais gali būti visi VDU IF absolventai, esantys ar buvę darbuotojai, VDU IF rėmėjai ar bičiuliai. Sprendimą dėl priėmimo į Draugijos narius priima Valdyba. Sprendimas įsigalioja kandidatui į Draugijos narius sumokėjus nario mokestį.

Asociacijos „Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto absolventų Alumni draugija” įstatai.
Prašymo, įstoti Į VDU IF Alumni Draugiją, blankas.