Sėkmės istorijos

Simas Petrikis

Microsoft Corporation
Grupės vadovas

Mokslai. 1982–1987 mokiausi Kauno 40-ojoje vid. m-kloje, 1988–1993 mokiausi „Saulės” vid. m-kloje, 1993–1997 studijavau VDU informatiką, 1998–1999 – VDU informatikos magistrantūroje.

Darbinė  veikla. 1995–1996 dirbau UAB „No Magic” projektų vadovu, 1997–1998 – „Norway Registers Development” programuotoju, 1998–1999 – AB „Alna” Kauno programuotojų grupės vadovu, 1999–2000 – UAB „Strategic Staffic Solutions International” direktoriumi, 2000–2005 – Wachovia banke programuotoju (Šarlotėje, Šiaurės Karolinoje, JAV), 2006–2008 – Wachovia banke grupės vadovu, nuo 2009 dirbu Microsoft (Šarlotėje, Šiaurės Karolinoje, JAV) grupės vadovu.

Veiklos sritis. Mano grupė atsakinga už http://support.microsoft.com svetainės architektūrą ir programinę įrangą. Taip pat mes sukūrėme „Fix It” sprendimus, kurie automatiškai taiso vartotojams iškilusias Windows konfigūracijos problemas.

Apie studijas VDU. VDU studijų metu turėjau galimybę įgyti įvairiapusį išsilavinimą. Mano pagrindinė studijų sritis buvo programavimas, bet aš išklausiau nemažai ekonomikos ir matematikos kursų. Šios žinios man padėjo ne tik sėkmingai vystyti verslą Lietuvoje, bet vėliau pravertė dirbant JAV Wachovia banke ir Microsoft korporacijoje.

 

Dr. Darius Šilingas

UAB „Baltijos programinė įranga” mokymų skyriaus vadovas
Mokymai ir konsultacijos IT profesionalams
darius.silingas@bpi.lt

Mokslai. 1984–1995 mokėsi Kauno „Aukuro“ vid. m-kloje, 1995–1999 studijavo VDU informatiką, 1999–2001 – VDU informatikos magistrantūroje, 2001–2005 – VDU informatikos doktorantūroje.

Darbinė veikla. Nuo 1998 metų profesionaliai dirba JAV organizacijos „No Magic“ Lietuvos programinės įrangos kūrimo centre. dirba programinės įrangos kūrimo srityje. Dalyvavo didelės apimties tarptautiniuose programinės įrangos projektuose kaip programuotojas, analitikas, architektas. Nuo 2004 metų dirba naujai įkurto mokymų skyriaus vadovu. Pravedė virš 100 mokymų ir konsultacijų sesijų IT profesionalams 18 valstybių – JAV, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Pietų Afrikoje ir kt. VDU dėsto praktine patirtimi paremtą kursą „Programinės įrangos inžinerija 2“.

Veiklos sritis. Įmonės verslo sritis – programinės įrangos kūrimo produktai ir paslaugos. Sukūrė visame pasaulyje populiarų modeliavimo įrankį MagicDraw, kuris parduodamas daugiau nei 80 valstybių.

Apie studijas VDU. VDU turėjau galimybių įgauti plataus profilio išsilavinimą – išmokti ne tik informatikos specializacijos dalykų, bet ir užsienio kalbų, menų, komunikacijos, logikos ir kitų disciplinų. Daug naudos davė ir bendravimas  įvairialypėje akademinėje visuomenėje. Ši patirtis labai padeda konsultuojant IT specialistus visame pasaulyje.

 

Dr. Raimundas Matulevičius

Tartu Universiteto docentas;
Vyresnysis mokslinis bendradarbis STACC tyrimų centre (Tartu, Estija).

Mokslai. 1994-1998 metais baigiau Vytauto Didžiojo Universiteto verslo informatikos bakalauro studijas, o 1998-2000 m. šiame universitete įgijau informatikos magistro laipsnį.

Darbinė veikla. Nuo 2001 iki 2005 metų Norvegijos mokslų ir technologijų universitete Trondheime studijavau informacijos sistemas. Čia apgyniau daktaro disertaciją. Po studijų Norvegijoje savo mokslininko karjerą tęsiau Belgijoje, Namuro universitete. O nuo 2009 metų gruodžio pradėjau dirbti Estijoje, Tartu universiteto docentu. Estijoje taip pat dirbu naujai susikūrusiame tyrimų centre STACC (Software Technology and Application Competence Centre) vyresniuoju moksliniu bendradarbiu (senior researcher).

Veiklos sritis. Dalyvavau įvairiuose tiriamuosiuose projektuose: Quality in Open Source Software, QualOSS (finansuotas European Commission under the FP6), Interoperability Research for Networked Enterprises Applications and Software, InterOP NoE (finansuotas European Commission under the FP6), Methodologies for Interactive Networked Enterprises, MINE (finansuotas  NordForsk – Nordic Council of Ministers for Education and Research). Mano moksliniai darbai publikuoti įvairiuose leidiniuose: moksliniuose žurnaluose, rinktinių straipsnių knygose, tarptautinių konferencijų pranešimų rinkiniuose. Skaičiau mokslinius pranešimus tarptautinėse konferencijose Europos šalyse, Tunise, Brazilijoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje.

Apie studijas VDU. Studijos universitete skiriasi nuo mokymosi mokykloje jau vien tuo, kad žinios nėra paprasčiausiai pateikiamos – čia reikia išmokti jas įsisavinti savarankiškai. Vytauto Didžiojo Universitetas man padėjo žengti pirmuosius žingsnius moksliniame kelyje.  Čia išmokau ieškoti reikiamos informacijos, susirasti reikalingų žinių ir jas sistemingai bei tikslingai pritaikyti savo tyrimuose.

 

Tomas Kulvičius

Bernšteino skaičiuojamųjų neuromokslų centras (Vokietija)

VDU sudijavau 1997-2003 metais, kur įgijau taikomosios informatikos bakaularo ir magistro laipsnį. Tuo metu domėjausi biologinių sistemų modeliavimu ir biologinių signalų analize. Bakalauro ir magistro darbe tyrinėjau žmonių elektrokardiogramas.

Panoręs įgyti kitokios patirties ir išbandyti kitas mokslines sritis, išvykau studijuoti doktorantūroje į Škotiją (Stirling’o universitete). Ten mano dėmesį patraukė įvairūs mokymosi algoritmai ir jų pritaikymas uždaro ciklo sistemose bei robotikoje. Vėliau persikėliau į Vokietiją (Götingen’o universitetą) kur ir pabaigiau doktorantūros studijas ir įgijau informatikos daktaro laipsnį. Doktorantūros metu tyrinėjau, kokį poveikį turi subjekto elgesys ir veiksmai receptorinių laukų kūrimui, ir kaip išsivystę receptoriniai laukai lemia subjekto elgesį aplinkoje. Panaudodamas receptorinių laukų fromavimasį ir vietos ląstelių modeliavimą tyrinėjau graužikų navigacijos sistemą.

Šiuo metu tęsiu podoktorantūrines studijas Göttingen’o universitete, kur domiuosi įgūdžių mokymusi robotikoje, judesių trajektorijų modeliavimu ir pritaikymu naujose situacijose bei įvairiais mokymosi pastiprinimu algoritmais.

Keletas robotų nuotraukų, kuriuos naudojau/naudoju savo tyrimams Sirling’o bei Gottingen’o universitete.

 

Rasa Beskajevienė

UAB „Equinox Europe“ direktorė

Darbinė veikla. Dar studijuodama VDU pradėjau dirbti UAB „Equinox Europe”. Pradžioje ruošiau mokymo programėles naujiems įmonės programuotojams, nes turėjau šiek tiek patirties vedant laboratorinius darbus studentams, vėliau dirbau sistemų analitike, projektų vadove įmonės centrinėje būstinėje JAV.  1996 m. buvau komandiruota į Lietuvą „turmpam – padėti susitvarkyti vietiniame ofise”. Tą darau iki šiol. Nuo 1997 metų dirbu UAB „Equinox Europe” direktore.

Apie studijas VDU. VDU dėstytojų požiūris į studentus kaip į kolegas suteikė pasitikėjimo savimi, drąsos turėti ir ginti savo nuomonę, siekti tikslo. „Smūginės“ – trumpos ir labai įtemptos egzaminų sesijos išmokė greitai rasti spendimą, išeitį iš bet kokios situacijos. VDU davė platų požiūrį – neamatininkišką informatikos suvokimą, galimybę mokymuisi naudotis kituose universitetuose neprieinama ir nenaudojama literatūra, puikias anglų kalbos žinias.

 

Doc. Dr. Raimundas Liutkevičius

Wells Fargo N.A., Charlotte, NC, JAV
Programinės įrangos inžinierius

Mokslai. 2002 m. VDU Informatikos fakultete įgytas daktaro laipsnis. 1992‑2002 bakalauro, magistro ir doktorantūros studijos Vytauto Didžiojo universitete, informatikos fakultete. 1989‑1992 Alytaus 2-oji vid. mokykla, 1980-1989 Alytaus 6-oji vid. mokykla.

Darbinė veikla. Nuo 2011 Wells Fargo N.A. programinės įrangos inžinierius, verslo paskolų padalinys. 2002-2011 VDU Informatikos fakultetas, Taikomosios informatikos katedra. Vykdyta mokslinė veikla sistemų valdymo ir modeliavimo bei kompiuterinės grafikos srityje, skaitytos paskaitos, dalyvauta rengiant ir vykdant ES struktūrinių fondų remiamus projektus. 2003-2006 KTU Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, lektorius. 1996-2006 KTU Statybos ir Architektūros institutas, Šildymo prietaisų bandymų centras, inžinierius-programuotojas. 1994‑1996 UAB „Mitoda“ programuotojas.

Veiklos sritis. Programinės įrangos kūrimas, mokslinė tiriamoji veikla procesų valdymo ir modeliavimo, bei skaičiuojamosios kompiuterinės grafikos srityse.

Apie studijas VDU. Džiaugiuosi, kad studijavau Vytauto Didžiojo universitete ir dėkoju universitetui už suteiktą galimybę greta informatikos mokslų išmokti anglų, vokiečių ir ispanų kalbų, įgyti ekonomikos srities žinių. Studijuojant kildavo minčių, kad dalies studijuojamų kursų gyvenime neprireiks, tačiau dabar didelę dalį tų dalykų labai norėčiau išklausyti dar kartą.

 

Asta Pukaitė – Kajokė

Devbridge klientų aptarnavimo direktorė

Kaip susiklostė tolimesnė karjera po studijų VDU?

Pirmi 2 metai darbo rinkoje buvo darbinės patirties kaupimas ir labai mažai susiję su įgyta specialybe. Po poros metu, t.y. baigiantis magistrantūrai pradėjau dirbti projektų vadove įmonėje SoftDent. Pradžia buvo su vienu projektu Lietuvoje, po to produktas įsitvirtino Latvijoje, Baltarusijoje, Estijoje.

Ką dirbate dabar?

Šiuo metu esu kompanijos Devbridge klientų aptarnavimo direktorė. Klientų rinka yra išskirtinai JAV, tad įdomu ne tik tobulėti profesinėje srityje, bet ir pažinti verslo kulturą, specifiką ir procesus žymiai didesnėje rinkoje.

Keli žodžiai apie studijas VDU. Ką jos davė?

Po mokyklos nebuvo aiškios vizijos, ką norėtųsi gyvenime nuveikti. Studijos ir tie keli metai padėjo susiformuoti, išgryninti kas patinka gyvenime, ką patinka veikti. Studijos ne tik bendrųjų dalykų mokymasis, specialybė, bet ir draugai, pažintys likę ir po 15 metu.

 

Jurgita Simaitytė

Nordex Energy AG, Fleet Data Analyst

Kaip susiklostė tolimesnė karjera po studijų VDU?

Po studijų VDU, 4 metus studijavau jungtinėje Lietuvos energetikos instituto ir Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos doktorantūroje. Pagrindinis mano darbų vadovas tiek VDU, tiek LEI buvo profesorius Juozas Augutis. Todėl ryšys su universitetu tada nenutrūko, intensyviai dalyvavau jo gyvenime ir dėsčiau studentams. Atskiras daktaro disertacijos dalis vysčiau ne tik Lietuvoje, bet ir Švedijoje, Karališkajame technologijos institute bei Italijoje, Milano politechnikos institute. Apgynusi disertaciją, dėl asmeninių priežasčių išvykau gyventi į Vokietiją, Hamburgą.

Ką dirbate dabar?

Šiuo metu dirbu vienoje didžiausių vėjo jėgainių gamintojų Nordex Energy AG. Dirbu nuotolinio valdymo centre duomenų analiste (Fleet Data Analyst). Darbe mano pagrindinės užduotys yra techninių duomenų analizė, turbinų efektyvumo įvertinimas, prognozavimo modelių vystymas ir pan.

Keli žodžiai apie studijas VDU. Ką jos davė?

VDU davė pamatus. Pamatus ne tik tolimesniam moksliniam vystymuisi, bet ir platesnei pasaulėžiūrai, tolerancijai, saviraiškai, žinių troškimui. Davė galimybę pasinaudoti Erasmus/Socrates programa, kurios metu užmezgiau vertingas pažintis tolimesniam karjeros vystymuisi.

 

Laimonas Butkus

D-Link atstovybės Lietuvoje ir Baltijos šalyse vadovas
VDU Informatikos fakulteto 1996 m. (IV) laida
 
Kaip susiklostė tolimesnė karjera po studijų VDU?

Karjera, baigus VDU, buvo tikrai spalvinga – teko ir kompiuterius rinkti, ir tinklo administratoriumi dirbti, buvo ir darbų, nesusijusių su IT.  Bet, sakyčiau, karjera visa laiką buvo tik aukštyn, kol galiausiai apsistojau D-Link korporacijoje ir jos atstovybėje Lietuvoje. Jos vadovu dirbu jau vienuolikti metai.

Ką dirbate dabar?

Tą dabar ir dirbu – būtent D-Link atstovybės Lietuvoje ir Baltijos šalyse vadovu. Darbas nelengvas, sudėtingas, pilnas kasdienių iššūkių, bet, iš tikro, velniškai įdomus. Ir svarbiausia – netoli nuo IT. Tiksliau – darbas su pačiomis technologijomis.

Keli žodžiai apie studijas VDU. Ką jos davė?

VDU davė daug. Visiems (o ypač besidomintiems studijomis VDU) kartoju pirmojo po atkūrimo rektoriaus Algirdo Avižienio žodžius – „Mes nenorime iš jūsų išugdyti konkretų specialistą, o norime paruošti kokiems 70 metų įdomaus gyvenimo”. Ir rektorius yra teisus – VDU niekada nebuvo amatininkų kalvė, VDU moko mokytis, kūrybiškai spręsti problemas ir būti universaliu žmogumi.

 

Andrius Kalesnikas

UAB Ukmergės būtų ūkis būsto administravimo skyriaus viršininkas
2008 m. VDU IF absolventas

Kaip susiklostė tolimesnė karjera po studijų VDU?

Po studijų VDU sostinėje baigtos dvejos magistrantūros studijos informatikos ir vadybos, bei verslo ir administravimo  srityse.
Darbinėje karjera pradėta nuo IT specialisto Siesikų vidurinėje mokykloje, Viešųjų pirkimų tarnyboje. Vėliau teko darbuotis UAB Ukmergės sveikatingumo centre direktoriumi ir LR Ūkio ministerijoje ministro patarėju.

Ką dirbate dabar?

Šiuo metu esu UAB Ukmergės būtų ūkis būsto administravimo skyriaus viršininkas.

Keli žodžiai apie studijas VDU. Ką jos davė?

Studijos VDU – tai nepakartojimas jausmas. Jos man leido ne tik įgyti specialybę bet ir pasiruošti platesnėm gyvenimo situacijom.
VDU visad buvo ir liks mano Alma Mater.

 

Bronislovas Balvočius

Norway Registers Development AS, Projektų vadovas
CISA, PMP, OCP, CRISC, COBITf

Mokslai. Kiek pamenu, visą laiką mokausi: vidurinė, VDU Informatikos ir Ekonomikos ir vadybos fakultetuose bakalauro ir magistro studijos (1992-2012), stažuotės, įdomybių paieškos – VDU Lotynų kalbos ir antikinės kultūros studijos, projektų valdymo, IT audito, rizikos valdymo, technologinės sertifikacijos, anglų, ispanų, lotynų, senovės graikų, prancūzų kalbų mokymasis, mokymasis iš kitų, o kartais ir iš savų klaidų bei sėkmių. Ir dabar mokausi…

Darbinė veikla. Esu informatikas, bet dirbu daug su specialybe susijusių darbų organizacijų valdymo, IT audito, projektų ir rizikos valdymo, sistemų ir veiklos analizės srityse bei nuolat dalinuosi savo žiniomis ir patirtimi su studentais.
Dalyvauju ar vadovauju projektams Burundyje, Mauricijuje, Mozambike, Butane, Norvegijoje, Švedijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Apie studijas VDU. VDU įgytos žinios bei gebėjimai suteikia gerą pagrindą nuolat ieškoti ir iš naujo atrasti aukso vidurį tarp žinių ir gebėjimų „gylio“ bei „pločio“, adaptuotis besikeičiančioje aplinkoje. VDU surasti draugai ir kolegos išliko visam laikui.

 

Simonas Banaitis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Spaudos ir Informacijos skyrius

Kaip susiklostė tolimesnė karjera po studijų VDU?

Po VDU buvo visai įdomu. Pradėjau 1997 m. nuo eilinio ‘geležisto’ firmoje Studija X / Ekslabis, kur netikėtai užsikabinau už web dizaino. Kablys buvo sėkmingas, nes dirbdamas Straujoje dalyvavau Lietuvos web čempionate ir informacijos (www buvo apie gotikinį roką) temoje pralošiau Lietuvos Rytui. Iš tiesų, pralošiau sakyti negalima, nes mane pastebėjo ir nukeliavau į knygų leidybos firmą Kraštotvarka 1998 balandį, kur sekėsi visai smagiai – po kelių metų buvau IT komandos vadas. Paskui (2001) dirbau tarptautinėje kompanijoje InDis Baltic, ieškojau kažko įdomesnio, keičiau iš esmės kryptį ir 2003 vasarą pasukau į medinių langų gamintojų kompaniją Doleta, kur buvau konstruktorių vadas (taip taip 😉 ). Važinėt į Jiezną tapo prabanga, tai sugrįžau į Kauną, į Vezo Statybą, kur dirbau marketingo ir dizaino projektuose. O tada gyvenimas pats pakeitė kryptį ir 2005 metais pavasarį patraukėm su šeima į Liuksemburgą. Mano antra pusė gavo laikiną darbą Europos Komisijoje. Po gerų metų intensyvių darbo paieškų (1500 išsiųstų mailų su CV) gavau darbą Europos Parlamente, kur dirbau Komunikacijų komandoje vertimų direktorate. Buvau atsakingas už intraneto perdarymą, kas gavosi visai sėkmingai. Europos Parlamente pradirbau 6,5 metų, tada baigėsi kontraktas, ir tapau laisvas. Po 7 mėnesių mane pasikvietė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Ką veikiate dabar?

Teisme dirbu nuo nuo pernai metų kovo 1os dienos Spaudos ir Informacijos skyriuje web komandoje. Užsiimu internetu, intranetu, extranetu ir visa spauda (brošiūros, plakatai, atvirukai, skrajutės ir tt). Komanda tarptautinė ir nenuobodi 😉

Keli žodžiai apie studijas VDU? Ką davė?

Pirmiausia davė teisingą chebrą 😉 ir laisvės pojūtį – dėstytojas ir studentas yra draugai, o ne priešai. Ir, ko gero, davė gyvenimo kryptį – universitete jau ėmiau nagrinėti kas tas yra html ir web dizainas. Ir ačiū už tai  😉

 

Ieva Jurevičiūtė

Baigiau Matematikos ir jos taikymų studijų programą 2012 metais.

Kaip susiklostė tolimesnė karjera po studijų VDU?

Šiuo metu dirbu statybinių prekių įmonės didmeninėje prekyboje, analizuoju rinkos kainas, skaičiuoju jas, rengiu ateities prognozių skaičiavimus.

Keli žodžiai apie studijas VDU? Ką davė?

Turiu be galo didelę nostalgiją IF fakultetui, pasiilgau paskaitų, dėstytojų ir studijų atmosferos. IF fakulteto Matematikos ir jos taikymų studijos davė didelės patirties, nes šį savo mėgstamą darbą gavau vien dėl to, kadangi turėjau matematikos išsilavinimą, kurią šiais laikais retas jaunas žmogus supranta ir gali pritaikyti.

 

Tomas Šliupas

VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto inžinierius

Mokslai. Teko sėdėti ne vienos aukštosios mokyklos suoluose: 1992-1996 m. informatika (bakalauro studijos) – VDU, 1999-2000 aplinkos inžinerija (antrinio bakalauro studijos) – KTU, 2000-2003 m. vadyba ir verslas (magistro studijos) – VU KHF, 2007-2011 m. transportas (doktorantūros studijos) – KTU.

Darbinė veikla.  Šiuo metu dirbu darbą, glaudžiausiai susijusį su paskutinėmis studijomis: rengiu kelių infrastruktūros plėtros projektus, galimybių studijas, monitoringo ataskaitas, paraiškas ES fondams, dirbu su specializuotomis programomis ir netgi kartais ką nors truputį paprogramuoju. Kadangi išsilavinimo spektras platus, tai ir su ganėtinai įvairiapusiais darbais tenka susidurti.

Studijos VDU. Tai mano pirmasis universitetas, galbūt todėl kažkuo ypatingas… Labai įsiminė laisvė rinktis dalį dėstomų disciplinų, tokiu būdu patiriant daugiau džiaugsmo mokytis tai kas arčiau širdies. Kalbos, menai, socialiniai mokslai paįvairindavo tiksliuosius specialybinius dalykus. Matematikos, informatikos žinios pravertė tolimesnėse studijose, darbuose ir gyvenime.

 

Mantas Urbonas

Visma, Lietuvos padalinio vadovas

Kaip susiklostė tolimesnė karjera po studijų VDU?

Ėmiau dirbti jau paskutiniame bakalauro studijų kurse, iš pradžių – Vokietijos IT įmonėje Living Source programuotoju, vėliau – UAB Elsis programuotoju, temos vadovu, dar vėliau sukūriau savo programavimo verslą, taip pat dirbau UAB Tieto Lietuva programuotoju, grupės vadovu. Esu sertifikuotas SEI programinės įrangos architektas, Javos “enterprise” architektas, UML analitikas. Daug dirbau su C++, Java/J2EE, ANSI C ir kt. platformomis.

Ką veikiate dabar?  

Paskutinius 4 metus dirbu vienoje pelningiausių Šiaurės šalių IT korporacijų – Visma (esu Lietuvos padalinio vadovas). Įmonės kultūra tokia, jog VISI darbuotojai pirmiausia yra labai stiprūs programavimo fanai – taigi senam programuotojui kaip aš tai labai smagi vieta :-). Vilniaus komandoje yra virš 100 programuotojų, yra iš ko mokytis ir tobulėti.

Keli žodžiai apie studijas VDU? Ką davė?  

Šalia stiprių programavimo ir kompiuterių mokslo pagrindų VDU suteikė labai stiprias anglų kalbos bei verslo vadybos žinias (visus 6 metus studijavau biznio vadybą kaip gretutinę specialybę). Būtent tas derinys – universitetinis inžinerinis išsilavinimas, anglų kalba ir vadybos žinios – yra būtina sąlyga dalyvauti pasauliniame versle.

 

Jūratė Štilpaitė

Vičiūnų grupės įmonės Rytų rinkų finansų vadovo pavaduotoja
 
Kaip susiklostė tolimesnė karjera po studijų VDU?

2002 metais baigiau Vytauto Didžiojo universitetą informatikos fakultetą, Matematiniai metodai ekonomikoje magistrantūros studijas. Iš karto po baigimo pavyko įsidarbinti, tuo metu sparčiai augančioje, Vičiūnų įmonių grupėje. Savo karjerą vienoje iš grupės įmonių pradėjau kaip rinkos analitikė Baltijos šalims. Po kelerių metų mano karjeros kelias nuvingiavo į Marijampolę. Ten daugiau nei du metus pradirbau ARVI grupės valdymo įmonėje verslo ir analizės projektų koordinatore.

Ką dirbate dabar?

Šiuo metu ir vėl dirbu vienoje iš Vičiūnų grupės įmonių Rytų rinkų finansų vadovo pavaduotoja. Esu atsakinga už Rusijos ir Kazachstano rinkų finansinę ir veiklos analizę.

Keli žodžiai apie studijas VDU. Ką jos davė?

Pirmiausiai, pradedant kalbėti apie studijas VDU, negaliu neprisiminti nuostabių nors ir reiklių dėstytojų, šiltos atmosferos. O kalbant apie pačias studijas – tai ne kart jau teko pasidžiaugti, kad baigiau gana plataus profilio studijas. Išugdyta matematinė logika ir įgytos finansų bei ekonomikos žinios leido sėkmingai integruotis darbo rinkoje.

 

Dr. Rasa Ruseckaitė

Šiuo metu dirbu: Institute for Safety, Compensation and Recovery Research, Monash University, Melbourne, Victoria. Esu vyresnioji mokslinė bendradarbė ir projekto vadovė.

Mokslai: 1993 metais aukso medaliu baigiau Garliavos 2-ą vidurinę mokyklą ir įstojau į VDU Informatikos fakultetą, 1997 metais baigiau bakalauro studijas su politologijos mokslų pakraipa, 1999 metais užbaigiau magistro laipsnį ir iki 2001 metų studijavau Taikomosios informatikos doktorantūroje. 2001 sausio pradžioje Australijos Nacionaliniame Universitete pradėjau studijuoti neuromokslų doktorontūros studijas. Daktaro laipsnį įgijau 2004 – aisiais.

Darbinė veikla. Iki 2001 metų dirbau inžiniere – programuotoja ir projektų vadove No Magic Inc, bei Kauno Akademinėse Klinikose, Neurochirurgijos skyriuje. Nuo 2004 metų dėsčiau informatiką ir neuromokslus Australijos Nacionaliniame universitete, Kanberoje, kur atlikau du post doc’us ir tuo pačiu metu ėjau studentų dekanės pareigas Burgmann Koledže. Nuo 2008 metų pradėjau dirbti Monash Universitete, kur esu ir dabar.

Veiklos sritis: Medicinininiai tyrimai, naujos neurooftalminiu ligų diagnozavimo priemonės, trauma kelyje ir darbe, reabilitacija.

Apie studijas VDU.  Studijuodama VDU įgavau įvairialypį išsilavinimą tiek užsienio kalbose, tiek informatikos, politologijos, teisės bei kitose srityse. Įgytos žinios yra labai naudingos dabar. Ypatingai esu dėkinga profesoriui Laimučiui Telksniui už visokeriopą paramą mano studijų metu.

 

Dr. Audronė Jakaitienė

Vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė
Vilniaus universitetas

Mokslai VDU. 1995 m. apgintas matematikos bakalauras, 1997 m. – matematikos magistras, o 2001 m. – fizinų mokslų (informatika 09P) daktaro laipsnis.

Darbinė veikla. 2002-2007 m. dirbo Lietuvos banke vyresniąja ekonomiste, kurios pagrindinis darbas modeliuoti ir prognozuoti ekonominius rodiklius. 2007-2008 m. Modeliavimo ir prognozavimo žinios praplėstos Europos centriniame banke. Nuo 2009 m. dirba Vilniaus universitete Matematikos ir informatikos institute bei Medicinos fakultete. Nuo 2011 m. vadovauja Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedroje įkurtam Biostatistikos ir bioinformatikos centrui. Visų pakopų studijose Medicinos fakultete dėsto kursus susijusius su biomedicinine statistika (pvz., Biostatistika, Statistika genetikoje ir pan.).

Apie studijas VDU. Prisiminus studijas, apima daug teigiamų emocijų: demokratiška, draugiška aplinka (tiek su dėstytojais, tiek su administracija ir be abejo su kursiokais); gerai organizuotos studijos. Įgytos matematikos žinios buvo labai geras pagrindas vėlesniems darbams. Darbinė veikla buvo lengvesnė dėl puikiai išmoktų anglų kalbos žinių. Ta dvasia, kurios įgijau VDU, stengiuosi pati darbuotis su studentais.

 

Edmundas Kėvišas

Šiuo metu vadovauju kompanijos Kauno padaliniui prisidėdamas prie gamybos planavimo ir vykdymo, komandos auginimo bei įmonės vidinių procesų kūrimo.

Mokslai. 1986 – 1998 – Viekšnių vid. mokykla, Mažeikių raj., 1998 – 2002 – informatikos bakalauro studijos VDU, 2002 – 2005 – informatikos magistrantūros studijos VDU.

Darbinė veikla. 2002 – 2007 dirbau programuotoju Practice Manager Baltic kompanijoje. 2007 – 2012 programavimo darbus tęsiau Alna Software kompanijos Kauno padalinyje. Nuo 2012 esu Devbridge Group kompanijoje, Kauno padalinyje. Čia veiklą pradėjau kaip programuotojas, kiek vėliau atsakomybės pasipildė komandos vadovo funkcijomis, dar vėliau pradėjau vadovauti komandų grupei.

Veiklos sritis. Specializuotų programinės įrangos sprendimų kūrimas klientams JAV, Kanadoje ir Europoje.

Ką davė VDU? Sprendimą sieti savo ateitį su programavimu buvau priėmęs gan anksti, tad studijas VDU įsivaizdavau kaip laiką, skirtą pagilinti ir užtvirtinti savo technines žinias. Bet universitetas davė kur kas daugiau. Pirmiausia – platesnį požiūrį į savo veiklą, profesiją, galimybę šalia programavimo išbandyti įvairius kitus dalykus – pvz. ekonomiką, psichologiją. Taip pat universitetui esu dėkingas už suteiktas užsienio kalbų žinias, kurios tapo vienu iš kertinių dalykų mano profesinėje veikloje.