Doktorantai

Fizinių mokslų srities, informatikos (09P) krypties doktorantai

2020 m. priėmimo

Mindaugas Petkevičius
Tema „Automatizuotas lietuvių kalbos socialinių tekstų kalbos modelių sudarymas ir taikymas giliojo mokymo ir natūralios kalbos apdorojimo uždaviniuose“
Vadovas
T. Krilavičius

2019 m. priėmimo

Dovilė Kuizinienė
Tema „Giliojo mokymo taikymas finansinius sunkumus patiriančių įmonių identifikacijai“
Vadovas
T. Krilavičius

Danny Buchman
Tema „Dirbtinio intelekto metodų taikymas vaizdo ir radaro signalų apjungimui naujų objektų vaizde aptikimui, identifikavimui bei sekimui“
Vadovas
T. Krilavičius

2018 m. priėmimo

Monika Briedienė
Tema „Mašininio mokymo metodai anomalijų aptikimui ir jų taikymai tekstiniams duomenims“
Vadovas T. Krilavičius, konsultantė J. Kapočiūtė-Dzikienė

2017 m. priėmimo

Linas Aidokas
Tema „Žmogaus – roboto sąsajų valdymas lietuvių kalba“
Vadovas T. Krilavičius

2016 m. priėmimo

Justinas Juozas Dainauskas
Tema „Mokymosi biologinėse neuroninėse struktūrose modeliavimas“
Vadovė A. Saudargienė

2014 m. priėmimo

Anna Ewa Szupszynska
Tema „Kompleksinis energetikos tinklų modeliavimas ir energetinio saugumo tyrimas“
Vadovas J. Augutis