Svarbiausi VDU ir IF dokumentai

Svarbiausi VDU dokumentai

VDU Studijų reguliaminas

VDU Akademinės etikos kodeksas

VDU Plagiato prevencijos nuostatai

VDU Studijų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas

Kiti dokumentai

 

Studijas reglamentuojantys dokumentai

Su VDU studijų reguliaminu ir kitais dokumentais galite susipažinti čia.

 

Svarbiausi fakulteto dokumentai

Informatikos fakulteto nuostatai

Potvarkis „Dėl studijų programų komitetų sudarymo“