Taikomoji informatika

Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai (B)
Studijų kryptis: Informatika
Studijų forma: nuolatinė (NL)
Studijų trukmė: NL (2); I (3)
Programos apimtis kreditais: 120
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų magistras
Akreditavimo statusas – akredituota

STUDIJŲ DALYKAI

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų (IT) specialistus, gebančius:

 • atlikti didelės apimties įvairios paskirties duomenų (tekstų, signalų, multimedijos) analizę, taikant tinkamus duomenų gavybos metodus bei įrankius, kurti, vystyti ir diegti duomenų analitikos sprendimus;
 • formalizuoti ir modeliuoti sudėtingas sistemas ir verslo procesus, kurti, diegti ir palaikyti adaptyvias ir intelektualias sistemas;
 • savarankiškai vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus pramoninėje ir akademinėje aplinkoje, tęsti studijas doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose bei mokslo įstaigose.

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventai gebės:

 • Taikyti duomenų analizės metodų žinias įvairiose (ir naujose) srityse;
 • Taikyti inovatyvių intelektualių ir adaptyvių sistemų projektavimo ir diegimo žinias įvairiose srityse;
 • Taikyti pažangių (naujų) IT metodų žinias verslo IT sistemų projektavimui, diegimui ir palaikymui, įvertinti jų poreikį, poveikį ir aktualumą vartotojams, įmonėms ir organizacijoms;
 • Atlikti tarpdisciplininius duomenų analizės ir modeliavimo mokslinius tyrimus ir taikyti tyrimų rezultatus praktikoje;
 • Atlikti tarpdisciplininius sistemų ir verslo procesų analizės ir modeliavimo mokslinius tyrimus ir taikyti tyrimų rezultatus praktikoje;
 • Analizuoti ir apdoroti kalbos, multimedijos, signalų ir verslo duomenis;
 • Analizuoti, formalizuoti ir modeliuoti įvairaus sudėtingumo sistemas ir procesus;
 • Taikyti lygiagretaus programavimo įgūdžius paskirstytų ir daugiaprocesorinių sistemų projektavimui;
 • Kurti inovatyvias daugiaplatformes paslaugas ir aplikacijas, integruojant intelektualias, adaptyvias ir debesų skaičiavimų technologijas;
 • Aiškiai ir įtikinamai pristatyti problemas ir siūlomus sprendimus ekspertams ir ne specialistams, pagrindžiant, samprotaujant, naudojant tinkamus pristatymo įrankius, mediją ir metodus, taip pat, esant poreikiui, ir antrą kalbą;
 • Profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti tarpdisciplininėse IT projektų komandose, joms vadovauti;
 • Planuoti savarankišką mokymąsi ir gerinti asmeninį efektyvumą kaip mokymosi visą gyvenimą ir nuolatinio profesinio tobulėjimo pagrindą;
 • Kritiškai analizuoti informatikos projektų kontekstą ir jų įtaką verslui, kultūrai ir visuomenei;
 • Prisitaikyti prie greitai kintančių kultūrinės, ekonominės ir technologinės aplinkos sąlygų.

Priėmimo reikalavimai:

Stojantys į Taikomosios informatikos magistro programą turi turėti bakalauro arba atitinkamą laipsnį Informatikos, Informatikos inžinerijos, Matematikos kryptyse. Kitų krypčių bakalauro programų absolventai, taip pat profesinio bakalauro programas baigę kolegijų studentai, šioje programoje gali studijuoti, pabaigę išlyginamąsias studijas.

Užsienio ekspertai iš Jungtinės Karalystės, Suomijos bei Estijos, 2016 m. kovo mėn. 22-23 d. vertinę VDU Informatikos fakulteto magistro studijų programą „Taikomoji informatika“, šią programą akreditavo maksimaliam 6 metų terminui.

Tarp Taikomosios informatikos magistro studijų programos privalumų ekspertai paminėjo gana platų pasirenkamų dalykų spektrą, leidžiantį susikoncentruoti ties viena iš dviejų šiandien įmonėms aktualių informatikos taikomųjų sričių – duomenų analizės ir verslo informatikos. Taip pat buvo pažymėtas labai gera socialinių partnerių nuomonė apie įdarbinamus programos absolventus, studijų liberalumas, individualūs studijų planai, lankstumas prisiderinant prie studentų, kurie kartu ir dirba, ir studijuoja. 

Karjeros galimybės

Taikomosios informatikos magistro programos absolventai galės:

 • Dirbti programinės įrangos architektais ir projektuotojais, analitikais, konsultantais, projektų ir padalinių vadovais įvairiose organizacijose, institucijose ir įmonėse;
 • Tyrėjais, mokslo darbuotojais ir lektoriais mokslo ir mokymo įstaigose;
 • Tęsti studijas informatikos ar informatikos inžinerijos doktorantūroje.

Studijų programos komitetas

Pirmininkas – prof. dr. Tomas Krilavičius (VDU).

Nariai: prof. dr. Minija Tamošiūnaitė (VDU), prof. dr. Ričardas Krikštolaitis (VDU), prof. dr. Gailius Raškinis (VDU), prof. dr. Aušra Saudargienė (VDU), dr. Airina Volungevičienė (VDU, Inovatyvių studijų instituto direktorė), Linas Vaitulevičius (UAB “Rubedo sistemos”, socialinių partnerių atstovas), Jurgita Raščiuvienė (absolventų atstovė), Laurynas Linas Dainauskas (VDU magistrantas, studentų atstovas).