Taikomoji informatika

Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai (B)
Studijų kryptis: Informatika
Studijų forma: nuolatinė (NL)
Studijų trukmė: NL (2); I (3)
Programos apimtis kreditais: 120
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų magistras
Akreditavimo statusas – akredituota

STUDIJŲ DALYKAI

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų (IT) specialistus, gebančius:

 • atlikti didelės apimties įvairios paskirties duomenų (tekstų, signalų, multimedijos) analizę, taikant tinkamus duomenų gavybos metodus bei įrankius, kurti, vystyti ir diegti duomenų analitikos sprendimus;
 • formalizuoti ir modeliuoti sudėtingas sistemas ir verslo procesus, kurti, diegti ir palaikyti adaptyvias ir intelektualias sistemas;
 • savarankiškai vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus pramoninėje ir akademinėje aplinkoje, tęsti studijas doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose bei mokslo įstaigose.

Numatomi studijų rezultatai

Programos absolventai gebės:

 • Taikyti duomenų analizės metodų žinias įvairiose (ir naujose) srityse;
 • Taikyti inovatyvių intelektualių ir adaptyvių sistemų projektavimo ir diegimo žinias įvairiose srityse;
 • Taikyti pažangių (naujų) IT metodų žinias verslo IT sistemų projektavimui, diegimui ir palaikymui, įvertinti jų poreikį, poveikį ir aktualumą vartotojams, įmonėms ir organizacijoms;
 • Atlikti tarpdisciplininius duomenų analizės ir modeliavimo mokslinius tyrimus ir taikyti tyrimų rezultatus praktikoje;
 • Atlikti tarpdisciplininius sistemų ir verslo procesų analizės ir modeliavimo mokslinius tyrimus ir taikyti tyrimų rezultatus praktikoje;
 • Analizuoti ir apdoroti kalbos, multimedijos, signalų ir verslo duomenis;
 • Analizuoti, formalizuoti ir modeliuoti įvairaus sudėtingumo sistemas ir procesus;
 • Taikyti lygiagretaus programavimo įgūdžius paskirstytų ir daugiaprocesorinių sistemų projektavimui;
 • Kurti inovatyvias daugiaplatformes paslaugas ir aplikacijas, integruojant intelektualias, adaptyvias ir debesų skaičiavimų technologijas;
 • Aiškiai ir įtikinamai pristatyti problemas ir siūlomus sprendimus ekspertams ir ne specialistams, pagrindžiant, samprotaujant, naudojant tinkamus pristatymo įrankius, mediją ir metodus, taip pat, esant poreikiui, ir antrą kalbą;
 • Profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti tarpdisciplininėse IT projektų komandose, joms vadovauti;
 • Planuoti savarankišką mokymąsi ir gerinti asmeninį efektyvumą kaip mokymosi visą gyvenimą ir nuolatinio profesinio tobulėjimo pagrindą;
 • Kritiškai analizuoti informatikos projektų kontekstą ir jų įtaką verslui, kultūrai ir visuomenei;
 • Prisitaikyti prie greitai kintančių kultūrinės, ekonominės ir technologinės aplinkos sąlygų.

Priėmimo reikalavimai:

Stojantys į Taikomosios informatikos magistro programą turi turėti bakalauro arba atitinkamą laipsnį Informatikos, Informatikos inžinerijos, Matematikos kryptyse. Kitų krypčių bakalauro programų absolventai, taip pat profesinio bakalauro programas baigę kolegijų studentai, šioje programoje gali studijuoti, pabaigę išlyginamąsias studijas.

Kaip įstoti?

Prašymų priėmimas į magistrantūros studijas bus vykdomas internetu epasirasymas.vdu.lt, kai Švietimo ir mokslo ministrė skirs valstybės finansuojamas vietas. Prašymus galima teikti iki birželio 26 d. 17.00 val. Daugiau informacijos.

Kolegijų absolventai priimami priėmimo taisyklėse nurodytomis sąlygomis, sudarant sąlygas studijuoti papildomus dalykus arba priimant į papildomąsias studijas. Priėmimas į papildomąsias studijas bus vykdomas nuo nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 25 d. internetu epasirasymas.vdu.lt
Daugiau informacijos.

Karjeros galimybės

Taikomosios informatikos magistro programos absolventai galės:

 • Dirbti programinės įrangos architektais ir projektuotojais, analitikais, konsultantais, projektų ir padalinių vadovais įvairiose organizacijose, institucijose ir įmonėse;
 • Tyrėjais, mokslo darbuotojais ir lektoriais mokslo ir mokymo įstaigose;
 • Tęsti studijas informatikos ar informatikos inžinerijos doktorantūroje.

Studijų programos komitetas

Pirmininkas – prof. dr. Tomas Krilavičius (VDU).

Nariai: prof. dr. Minija Tamošiūnaitė (VDU), prof. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė (VDU), prof. dr. Ričardas Krikštolaitis (VDU), prof. dr. Gailius Raškinis (VDU), prof. dr. Aušra Saudargienė (VDU), Linas Vaitulevičius (UAB “Rubedo sistemos”, socialinių partnerių atstovas), Jurgita Raščiuvienė (absolventų atstovė), Eimantas Zaranka (VDU magistrantas, studentų atstovas).