Pasaulį paliko VDU Garbės profesorius Vytautas Kaminskas

Netikėtai pasaulį ir reikšmingus darbus š. m. lapkričio 9 d. paliko Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Rektorius emeritas ir Garbės profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Kaminskas.
Prof. Vytautas Kaminskas pelnė didžiulę universiteto bendruomenės bei visuomenės pagarbą už padėtus reikšmingus pamatus aukštojo mokslo srityje. Jo darbai visuomet bus atmenami kaip svarbi universiteto plėtros istorijos dalis.
1989 m. spalio pabaigoje prof. Vytautas Kaminskas skiriamas atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslo centro „Informatika“ direktoriumi. Šiam pirmajam universiteto mokslo centrui pavedama vienyti tuomečio akademinio ir šakinio mokslo pastangas vykdant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, gerinant studijų lygį ir rengiant informatikos mokslininkus.
1990 m. gegužės 9 d. atkuriamasis senatas išrinko prof. Vytautą Kaminską pirmuoju VDU Informatikos fakulteto dekanu, o tų pačių metų rugsėjo 12 d. VDU rektoriaus prof. Algirdo Avižienio teikimu – ir mokslo prorektoriumi.
1996 m. gruodžio 12 d. prof. Vytautas Kaminskas išrinktas VDU rektoriumi, o 2001 m. gegužės 9 d. – ir antrajai penkerių metų kadencijai. Per šį dešimtmetį vyko sparti universiteto studijų, mokslo ir infrastruktūros plėtra. Studentų skaičius patrigubėjo ir perkopė devynis tūkstančius, kasmet išleista per du tūkstančius absolventų. Daugiau kaip 12 tūkstančių universiteto absolventų turi diplomus su prof. Vytauto Kaminsko parašu.
2007 m. prof. Vytautas Kaminskas išrinktas Informatikos fakulteto Sistemų analizės katedros vedėju ir tęsė mokslinį darbą sistemų analizės, modeliavimo, identifikavimo ir valdymo srityse. 2011 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu. 2012 m. universiteto Senatas jam suteikė VDU Garbės profesoriaus vardą, o 2015 m. – VDU Rektoriaus emerito vardą.
Prof. Vytautas Kaminskas aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos mokslininkus – kaip mokslinis vadovas parengė 19 mokslo daktarų, buvo 33 apgintų daktaro disertacijų doktorantūros komitetų narys ir 55 daktaro disertacijų gynimo tarybų pirmininkas ar narys, taip pat 13 habilituotų daktaro mokslo laipsnio teikimo komitetų narys ir 4 habilitacijos procedūros komitetų narys. Profesorius buvo 4 monografijų ir daugiau kaip 200 straipsnių autorius ar bendraautoris.
VDU Informatikos fakulteto bendruomenė gedi dėl Vytauto Kaminsko netekties. Reiškiame užuojautą profesoriaus šeimai ir visiems jį pažinojusiems.