52-asis ESReDA seminaras “Critical Infrastructures: Enhancing Preparedness & Resilience for the security of citizens and services supply continuity”

Gegužės 30-31 dienomis ESReDA (Europos saugumo, patikimumo ir duomenų asociacija) kartu su Lietuvos energetikos institutu ir Vytauto Didžiojo universitetu (Informatikos fakulteto Matematikos ir statistikos katedra) organizavo 52-ąjį ESReDA seminarą, kurio tema ypatingos svarbos infrastruktūros (YSI) objektai „52nd ESReDA Seminar on Critical Infrastructures: Enhancing Preparedness & Resilience for the security of citizens and services supply continuity”.

ESReDA yra tarptautinė ne pelno siekianti asociacija, jungianti universitetus, pramonės, mokslinių tyrimų organizacijas (35 narius), kurios dirba saugos ir patikimumo srityse. ESReDA suteikia galimybę bendradarbiauti ir keistis žiniomis bei informacija saugos, patikimumo ir duomenų analizės mokslinių tyrimų srityse per ESReDA Projektų Grupių (ESReDA PGs) veiklą. Žinių ir informacijos sklaida realizuojama du kartus per metus organizuojant ESReDA seminarus ir skelbiant svarbiausius Projekto Grupių rezultatus (www.esreda.org).

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų parengtumas ir atsparumas yra svarbūs visuomeninio saugumo klausimai šių laikų visuomenėse. Kai kurie šių svarbių infrastruktūros objektų sutrikimai gali sukelti grėsmę piliečių, strateginių objektų ir net valdysenos tęstinumo saugumui. Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų reikšmingumas yra nuolat augančios informacinių technologijų plėtros pasekmė. Siekiant atsverti nuolat didėjantį sistemų pažeidžiamumą, inžinieriai, projektuotojai ir operatoriai turėtų gerinti sistemų parengtumą ir atsparumą, susiduriant su skirtingomis grėsmėmis. ESReDA, siekdama pristatyti naujausius svarbiausius pasiekimus YSI parengtumo ir atsparumo modeliavimo, simuliavimo ir analizės (MS&S) bei reikalingų duomenų prieinamumo tema, surengė 52-ąjį ESReDA seminarą “Critical Infrastructures: Enhancing Preparedness & Resilience for the security of citizens and services supply continuity”.

52-ojo ESReDA seminaro programą sudaro 18 techninių pranešimų, kurie apima penkias temas šiose techninėse sesijose:

  • avarijų ir rizikos valdymas,
  • YSI parengtumo ir saugos klausimai,
  • YSI parengtumo ir sistemų saugos inžinerija,
  • MS&A – gamtiniai pavojai ir YSI atsparumas,
  • MS&A – parengtumas, pažeidžiamumas ir atsparumas.

Pranešėjai dalijosi savo mokslinių tyrimų patirtimi ir kompetencija ypatingos svarbos infrastruktūros objektų parengtumo ir atsparumo srityje. Tai apėmė įvairius sektorius, tokius kaip: energetikos, transporto, ryšių, civilinės saugos, jūrų uostų ir branduolinių reaktorių.

Plenarinėse sesijose kviestinius pranešimus skaitė ir savo patirtimi dalijosi:

  • Darius Labanauskas, Nacionalinio saugumo ir krizių valdymo skyriaus vadovas (LR Vyriausybė),
  • Artūras Petkus, Strateginės analizės skyrius vadovas, NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras,
  • Jurga Lazauskienė, Giluminių tyrimų skyriaus vedėja, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos Ministerijos (LR Vyriausybė).

Seminaro metu organizuota speciali sesija – apskritojo stalo diskusija kibernetinio saugumo tema. Jos metu savo patirtimi dalijosi ekspertai:

  • Vytautas Butrimas, NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro saugumo ekspertas,
  • Marius Celskis, Informacijos saugumo vadovas, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“.

Iš viso 52-ajame ESReDA seminare dalyvavo 47 dalyviai iš 11 Europos Sąjungos šalių (Graikijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Lietuvos, Lenkijos, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos ir Vokietijos), kurie prisidėjo prie renginio sėkmės savo pranešimais, diskusijomis ir kompetencija nustatant „state-of-the-art“ YSI parengtumo ir atsparumo srityje.

Seminaro medžiaga (moksliniai straipsniai ir pranešimų skaidrės) bus skelbiama ESReDA internetinėje svetainėje (www.esreda.org).

Kontaktai

ESReDA Generalinis Sekretorius
Doc. Inga Žutautaitė, Matematikos ir statistikos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas
inga.zutautaite@vdu.lt

Daugiau nuotraukų: