Darbuotojai

Vardas, pavardė Mokslo laipsnis Kontaktai Profilis

Profesoriai

Daiva Vitkutė-Adžgauskienė Daktarė daiva.vitkute-adzgauskiene@vdu.lt Profilis
Robertas Damaševičius Daktaras robertas.damasevicius@vdu.lt Profilis
Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė Daktarė jurgita.kapociute-dzikiene@vdu.lt Profilis
Tomas Krilavičius Daktaras tomas.krilavicius@vdu.lt Profilis
Rytis Maskeliūnas Daktaras rytis.maskeliunas@vdu.lt Profilis
Erinija Pranckevičienė Daktarė Profilis
Aušra Saudargienė Daktarė ausra.saudargiene@vdu.lt Profilis

Docentai

Darius Amilevičius Daktaras darius.amilevicius@vdu.lt Profilis
Algirdas Deveikis Daktaras algirdas.deveikis@vdu.lt Profilis
Artūras Mickus Daktaras arturas.mickus@vdu.lt Profilis
Daiva Rimkuvienė Daktarė daiva.rimkuviene@vdu.lt Profilis

Lektoriai

Bronislovas Balvočius bronislovas.balvocius@vdu.lt Profilis
Vytautas Barzdaitis vytautas.barzdaitis@vdu.lt Profilis
Rytis Koncevičius rytis.koncevicius@vdu.lt Profilis
Rita Marčiulynienė rita.marciulyniene@vdu.lt Profilis
Jurgita Raščiuvienė jurgita.rasciuviene@vdu.lt Profilis
Vida Statkevičienė vida.statkeviciene@vdu.lt Profilis
Adelė Vaidelienė Daktarė adele.vaideliene@vdu.lt Profilis
Rita Valterytė rita.valteryte@vdu.lt Profilis
Aušra Mackutė-Varoneckienė Daktarė ausra.mackute-varoneckiene@vdu.lt Profilis
Audrius Zajančkauskas Daktaras audrius.zajanckauskas@vdu.lt Profilis

Asistentai

Monika Briedienė monika.briediene@stud.vdu.lt Profilis
Dovilė Kuizinienė dovile.kuiziniene@vdu.lt Profilis
Edvinas Raudys edvinas.raudys@vdu.lt Profilis
Vytautas Stankūnas vytautas.stankunas@vdu.lt Profilis
Nerijus Žeknys nerijus.zeknys@vdu.lt Profilis
Mantas Vaškevičius mantas.vaskevicius@vdu.lt Profilis

Mokslo darbuotojas

Aušrys Kilčiauskas ausrys.kilciauskas@vdu.lt Profilis