Daktaro disertacijos gynimas

2013 m. gruodžio 23 d. 11 val. Vytauto Didžiojo universitete, Informatikos fakultete, Vinco Čepinskio tiksliųjų mokslų bibliotekoje (Vileikos g. 8, Kaunas) bus ginama Andriaus Davidsono daktaro disertacija tema “Paramerinis paviršiaus modelio sudarymas iš trimačio taškų debesies“. Kviečiame dalyvauti.

 

 

V Y T A U T O  D I D Ž I O J O  U N I V E R S I T E T A S

BEI  V I L N I A U S  U N I V E R S I T E T O

M A T E M A T I K O S  IR  I N F O R M A T I K O S

I N S T I T UTAS

 

praneša, kad 2013 m. gruodžio  mėn. 23 d. 11 val.

Vytauto Didžiojo universitete, Informatikos fakultete,

V. Čepinskio skaitykloje, Vileikos g. 8, Kaunas.

bus ginama ANDRIAUS DAVIDSONO daktaro disertacija tema:

“Parametrinis paviršiaus modelio

 sudarymas iš trimačio taškų debesies“

(fizinių mokslų sritis, informatika 09 P)

 

Disertacijos gynimo taryba

 

Pirmininkas

 

prof. habil. dr. Vytautas Kaminskas,

fiziniai mokslai, informatika 09 P,

Vytauto Didžiojo universitetas.

 

Nariai:

 

prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda,

fiziniai mokslai, informatika 09 P,

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas;

 

prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis,

technologijos mokslai, informatikos inžinerija 07 T,

Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

 

prof. habil. dr. Rimantas Šeinauskas,

technologijos mokslai, informatikos inžinerija 07 T,

Kauno technologijos universitetas;

 

prof. habil. dr. Laimutis Telksnys,

fiziniai mokslai, informatika 09 P,

Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos institutas.

 

Oponentai:

 

prof. dr. Minija Tamošiūnaitė,

fiziniai mokslai, informatika 09 P,

Vytauto Didžiojo universitetas;

 

prof. habil. dr. Rimantas Barauskas,

fiziniai  mokslai, informatika 09 P,

Kauno technologijos universitetas.

 

Su daktaro disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo,

Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto bibliotekose.

 

Rektorius