Publikacijos_ZJ

Živilė Jokšienė (Jesevičiūtė)

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI
recenzuojamuose mokslo žurnaluose

1. Čiupaila, R.; Jesevičiūtė, Ž.; Sapagovas, M. 2004. On the eigenvalue problem for one-dimensional differential operator with nonlocal integral condition, Nonlinear Analysis: Modelling and Control 9(2): 109–116. ISSN 1392–5113 (INSPEC, IndexCopernicus).
2. Jesevičiūtė, Ž. 2006. Diferencialinio operatoriaus su nelokaliąja integraline sąlyga spektro struktūra, Matematika ir matematinis modeliavima 2: 12–16. ISSN 1822-2757.
3. Jesevičiūtė, Ž. 2007. Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su nelokaliąja integraline sąlyga, Matematika ir matematinis modeliavimas 3: 22–26. ISSN 1822-2757.
4. Jesevičiūtė, Ž.; Sapagovas, M. 2008. On the stability of the finite-difference schemes for parabolic equations subject to integral conditions with applications for thermoelasticity, Computational Methods in Applied Mathematics 8(4): 360–373. ISSN 1609-4840 (EBSCO Publishing, Mathematical Reviews).
5. Jachimavičienė, J.; Jesevičiūtė, Ž.; Sapagovas, M. 2009. The stability of finite difference schemes for a pseudoparabolic equation with nonlocal conditions, Numerical Functional Analysis and Optimization 30(9-10): 988–1001. ISSN 0163-0563 (Thomson ISI Master Journal List).
6. G. Vaitiekaitis, A. Vitkus, Ž. Jokšienė, A. Noreika, A. Pockevičius, J. Radzevičiūtė, J. Liobikas, D. Baniulis. 2011. Electric field redistribution in ablating electrode environment during cooling radiofrequency ablation of dog thigh muscle. Biomedical engineering – 2011 (Proceedings of International Conference).Kaunas : Technologija. p. 205–209, ISSN 2029-3380.

MOKSLO STRAIPSNIAI
kituose leidiniuose

1. Čiupaila, R.; Jesevičiūtė, Ž.; Sapagovas, M. 2003. Eigenvalue problem for ordinary differential operator subject to integral condition. Matematikos ir informatikos institutas: preprintas, 32. 7 p.
2. Jesevičiūtė, Ž. 2008. On one eigenvalue problem for a differential operator with integral conditions, Matematikos ir informatikos institutas: preprintas, 41. 9 p.
3. Jesevičiūtė, Ž. 2009. On one eigenvalue problem for a differential operator with integral conditions, in Proceedings of International Conference “Differential equations and their applications (DETA-2009)”, 99–105. ISBN 978-9955-25-747-9.

Konferencijos

1. R. Čiupaila, Ž. Jesevičiūtė, M. Sapagovas. Diferencialinių lygčių su nelokaliosiomis sąlygomis skaitiniai sprendimo metodai. // Lietuvos matematikų draugijos XLVI konferencija, Vilniaus universitetas, 2005 m. birželio 15 – 16 d., Vilnius, Lietuva. 
2. Ž. Jesevičiūtė. Diferencialinio operatoriaus su nelokaliąja integraline sąlyga spektro struktūra. // Matematika ir matematikos dėstymas – 2006, KTU, 2006 m. balandžio 6 – 7 d., Kaunas, Lietuva.
3. Ž. Jesevičiūtė, M. Sapagovas. Eigenvalue problem for ordinary differential operator subject to integral conditions. // 11th International Conference Mathematical Modeling and Analysis, 2006 m. birželio 1 – 4 d., Jūrmala, Latvija.
4. Ž. Jesevičiūtė. Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su nelokaliąja integraline sąlyga. // Lietuvos matematikų draugijos XLVII konferencija, KTU, 2006 m. birželio 20 – 21 d., Kaunas, Lietuva.
5. Ž. Jesevičiūtė. Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su integraline sąlyga. // Matematika ir matematikos dėstymas – 2007, KTU, 2007 m. balandžio 12 – 13 d., Kaunas, Lietuva.
6. Ž. Jesevičiūtė, M. Sapagovas. The Eigenvalue problem for second-order differential operator subject to nonlocal conditions. // 12th International Conference Mathematical Modeling and Analysis, 2007 m., gegužės 30 – birželio 2, Trakai, Lietuva.
7. Ž. Jesevičiūtė, M. Sapagovas. Nelokalusis tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su kintamais koeficientais. // Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencija, VGTU, 2007 m. birželio 27 – 28 d., Vilnius, Lietuva.
8. Ž. Jesevičiūtė. Tikrinių reikšmių uždavinys skirtuminiam operatoriui su nelokaliąja sąlyga. // Matematika ir matematikos dėstymas – 2008, KTU, 2008 m. balandžio 2 – 3 d., Kaunas, Lietuva.
9. Ž. Jesevičiūtė, M. Sapagovas. On the stability of difference schemes for parabolic equation with integral condition. // 13th International Conference Mathematical Modeling and Analysis, 2008 m., birželio 4 – 7 d., Tartu (Kaariku), Estonia.
10. Ž. Jesevičiūtė, M. Sapagovas. Parabolinės lygties su integraline sąlyga sprendimas skirtuminiu metodu. // Lietuvos matematikų draugijos XLIX konferencija, VDU, 2008 m. birželio 25 – 26 d., Kaunas, Lietuva.
11. Ž. Jesevičiūtė, M. Sapagovas. The eigenvalue problem for one-dimensional differential operator with variable coefficient subject to integral conditions. // 14th International Conference Mathematical Modeling and Analysis, 2009 m., gegužės 27 – 30,  Daugavpils, Latvija.
12. Ž. Jesevičiūtė, M. Sapagovas. Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su kintamais koeficientais ir nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis. // Lietuvos matematikų draugijos L konferencija, Matematikos ir Informatikos Institutas, 2009 m., birželio 18 – 19 d.,  Vilnius, Lietuva.
13. Ž. Jesevičiūtė, R. Čiupaila, M. Sapagovas. Roles of weight functions for stability of difference schemes of nonlocal parabolic problem. // 15th International Conference Mathematical Modeling and Analysis, 2010 m., gegužės 26 – 29,  Druskininkai, Lietuva.
14. Ž. Jesevičiūtė, R. Čiupaila, M. Sapagovas. Svorinių funkcijų vaidmuo skirtuminių schemų parabolinėms lygtims su nelokaliosiomis sąlygomis stabilumo analizei. // Lietuvos matematikų draugijos LI konferencija, Šiaulių universitetas, 2010 m., birželio 17- 18 d., Šiauliai, Lietuva.
15. R. Čiupaila, Ž. Jesevičiūtė, T. Meškauskas, M. Sapagovas. A notes on the stability of difference schemes for parabolic equation with integral // 16th International Conference Mathematical Modeling and Analysis, 2011 m., gegužės 25 – 28, Sigulda, Latvija.
16. G. Vaitiekaitis, A. Vitkus, Ž. Jokšienė, A. Noreika, A. Pockevičius, J. Radzevičiūtė, J. Liobikas, D. Baniulis. Electric field redistribution in ablating electrode environment during cooling radiofrequency ablation of dog thigh muscle // 15th International Conference Biomedical Engineering, 2011 m., lapkričio 27 – 28, Kaunas, Lietuva.
17. T. Medonas, Ž. Jokšienė, Vaistų pardavimų analizė ir prognozavimas. // Matematika ir matematikos dėstymas – 2012, KTU, 2012 m. balandžio 12 – 13 d., Kaunas, Lietuva.