Dirbtinis intelektas ateina į pagalbą didelių IT infrastruktūrų valdymui

Vytauto Didžiojo Universiteto Informatikos fakulteto mokslininkai ir studentai kartu su partneriu UAB „Blue Bridge“ 2020-2022 m. įgyvendina ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonės „Eksperimentas“ projektą „Pažangios IT stebėjimo ir informacijos analizės platformos kūrimas“, kurio metu vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų pagrindu bus sukurta pažangi IT stebėjimo ir informacijos analizės platforma.

Informacinių technologijų (IT) sektorius tampa sritimi, kurioje kuriami kone didžiausią pridėtinę vertę lemiantys produktai.  Didelė dalis visų įmonių veiklos procesų yra vykdoma IT įrankių pagalba. IT įrankiai tobulėja, skaitmenizacijos ir robotizacijos lygis kyla daugumoje gamybos ar paslaugų teikimo sričių. Verslo, o taip pat ir viešieji subjektai yra priversti diegti naujus ir tobulinti esamus IT įrankius –  tinkamai veikianti įmonių ir organizacijų IT platforma leidžia ne tik diegti sistemas, optimizuojančias veiklos procesus, bet ir visiškai perduoti valdyti tam tikrus veiklos procesus ir taip taupyti veiklos kaštus ir užtikrinti veiklos kokybę.

Duomenų kiekiai dabartiniame pasaulyje auga milžinišku tempu. Kasdien įmonių komercinėje veikloje generuojami milžiniški duomenų kiekiai, jau nekalbant apie mokslinius duomenis, tokius kaip nuotolinio stebėjimo sistemos, gyvosios gamtos genomo tyrimai, skaitmeninės bibliotekos ir kiti.  Duomenų kiekiui ir IT sistemų vaidmeniui augant tiek viešojo sektoriaus, tiek verslo subjektams tenka pareiga duomenis valdyti ir juos saugoti.

Mokslinių tyrimų pagalba taikant dirbtinį intelektą, dirbtinius neuroninius tinklus siekiama sukurti metodus, kurie būtų integruojami į kuriamą automatizuotą stebėjimo ir informacijos analizės sistemą,  kuri leis aptikti duomenų šaltinius, iš jų rinkti ir apdoroti aktualią informaciją, leis pritaikyti skirtingus analitikos metodus siekiant aptikti anomalijas ar kitus nukrypimus, ir automatizuoti jų suvaldymą.

Projektą kartu su Informatikos fakulteto dekanu prof. T. Krilavičiumi, Matematikos ir statistikos katedros dėstytojais prof. R. Krikštolaičiu, prof. R. Kačinskaite, lekt. R. Juozaitiene, tyrėja R. Kunickaite vykdo matematikos specialybės studentai D. Servaitė (I mag. k.), A. Matusevičius (IV k.), M. Songailaitė (III k.).