Dr. Audronė Jakaitienė

Vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė
Vilniaus universitetas

Mokslai VDU. 1995 m. apgintas matematikos bakalauras, 1997 m. – matematikos magistras, o 2001 m. – fizinų mokslų (informatika 09P) daktaro laipsnis.

Darbinė veikla. 2002-2007 m. dirbo Lietuvos banke vyresniąja ekonomiste, kurios pagrindinis darbas modeliuoti ir prognozuoti ekonominius rodiklius. 2007-2008 m. Modeliavimo ir prognozavimo žinios praplėstos Europos centriniame banke. Nuo 2009 m. dirba Vilniaus universitete Matematikos ir informatikos institute bei Medicinos fakultete. Nuo 2011 m. vadovauja Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedroje įkurtam Biostatistikos ir bioinformatikos centrui. Visų pakopų studijose Medicinos fakultete dėsto kursus susijusius su biomedicinine statistika (pvz., Biostatistika, Statistika genetikoje ir pan.).

Apie studijas VDU. Prisiminus studijas, apima daug teigiamų emocijų: demokratiška, draugiška aplinka (tiek su dėstytojais, tiek su administracija ir be abejo su kursiokais); gerai organizuotos studijos. Įgytos matematikos žinios buvo labai geras pagrindas vėlesniems darbams. Darbinė veikla buvo lengvesnė dėl puikiai išmoktų anglų kalbos žinių. Ta dvasia, kurios įgijau VDU, stengiuosi pati darbuotis su studentais.