Dr. Raimundas Matulevičius

Tartu Universiteto docentas
Vyresnysis mokslinis bendradarbis STACC tyrimų centre (Tartu, Estija)

Mokslai. 1994-1998 metais baigiau Vytauto Didžiojo Universiteto verslo informatikos bakalauro studijas, o 1998-2000 m. šiame universitete įgijau informatikos magistro laipsnį.

Darbinė veikla. Nuo 2001 iki 2005 metų Norvegijos mokslų ir technologijų universitete Trondheime studijavau informacijos sistemas. Čia apgyniau daktaro disertaciją. Po studijų Norvegijoje savo mokslininko karjerą tęsiau Belgijoje, Namuro universitete. O nuo 2009 metų gruodžio pradėjau dirbti Estijoje, Tartu universiteto docentu. Estijoje taip pat dirbu naujai susikūrusiame tyrimų centre STACC (Software Technology and Application Competence Centre) vyresniuoju moksliniu bendradarbiu (senior researcher).

Veiklos sritis. Dalyvavau įvairiuose tiriamuosiuose projektuose: Quality in Open Source Software, QualOSS (finansuotas European Commission under the FP6), Interoperability Research for Networked Enterprises Applications and Software, InterOP NoE (finansuotas European Commission under the FP6), Methodologies for Interactive Networked Enterprises, MINE (finansuotas  NordForsk – Nordic Council of Ministers for Education and Research). Mano moksliniai darbai publikuoti įvairiuose leidiniuose: moksliniuose žurnaluose, rinktinių straipsnių knygose, tarptautinių konferencijų pranešimų rinkiniuose. Skaičiau mokslinius pranešimus tarptautinėse konferencijose Europos šalyse, Tunise, Brazilijoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje.

Apie studijas VDU. Studijos universitete skiriasi nuo mokymosi mokykloje jau vien tuo, kad žinios nėra paprasčiausiai pateikiamos – čia reikia išmokti jas įsisavinti savarankiškai. Vytauto Didžiojo Universitetas man padėjo žengti pirmuosius žingsnius moksliniame kelyje.  Čia išmokau ieškoti reikiamos informacijos, susirasti reikalingų žinių ir jas sistemingai bei tikslingai pritaikyti savo tyrimuose.