Dr. Rasa Ruseckaitė

Šiuo metu dirbu: Institute for Safety, Compensation and Recovery Research, Monash University, Melbourne, Victoria. Esu vyresnioji mokslinė bendradarbė ir projekto vadovė.

Mokslai: 1993 metais aukso medaliu baigiau Garliavos 2-ą vidurinę mokyklą ir įstojau į VDU Informatikos fakultetą, 1997 metais baigiau bakalauro studijas su politologijos mokslų pakraipa, 1999 metais užbaigiau magistro laipsnį ir iki 2001 metų studijavau Taikomosios informatikos doktorantūroje. 2001 sausio pradžioje Australijos Nacionaliniame Universitete pradėjau studijuoti neuromokslų doktorontūros studijas. Daktaro laipsnį įgijau 2004 – aisiais.

Darbinė veikla. Iki 2001 metų dirbau inžiniere – programuotoja ir projektų vadove No Magic Inc, bei Kauno Akademinėse Klinikose, Neurochirurgijos skyriuje. Nuo 2004 metų dėsčiau informatiką ir neuromokslus Australijos Nacionaliniame universitete, Kanberoje, kur atlikau du post doc’us ir tuo pačiu metu ėjau studentų dekanės pareigas Burgmann Koledže. Nuo 2008 metų pradėjau dirbti Monash Universitete, kur esu ir dabar.

Veiklos sritis: Medicinininiai tyrimai, naujos neurooftalminiu ligų diagnozavimo priemonės, trauma kelyje ir darbe, reabilitacija.

Apie studijas VDU.  Studijuodama VDU įgavau įvairialypį išsilavinimą tiek užsienio kalbose, tiek informatikos, politologijos, teisės bei kitose srityse. Įgytos žinios yra labai naudingos dabar. Ypatingai esu dėkinga profesoriui Laimučiui Telksniui už visokeriopą paramą mano studijų metu.