ERASMUS + programos projekto „Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams/ dComFra“ mokymai Karintijos Taikomųjų mokslų universitete Austrijoje

Tęsiant dComFra projekto veiklas šių metų liepos 8 – 12 dienomis Villach surengti sekantys mokymai partneriams iš Ukrainos. Mokymuose dalyvavo per 30 dalyvių iš 7 Ukrainos universitetų ir Ukrainos IT profesionalų asociacijos bei Ukrainos Švietimo ir Mokslo minsterijos. Mokymus organizavo Karintijos Taikomųjų mokslų universitetas Villache.

Mokymuose įžanginį žodį tarė bei Karintijos universitetą pristatė Informatikos fakulteto prof. Andres Pester. Išsamų pranešimą apie skaitmeninio raštingumo įgūdžių apžvalgą skaitmeninių technologijų eroje atliko tas pats prof. Andres Pester. Mintimis apie skaitmeninę žiniasklaidą – pedagogines + didaktines koncepcijas ir jų įgyvendinimą Austrijos švietimo sistemoje dalijosi profesorius Edmund Huditz. PhD A. Hammermüller pasisakė tema „Piliečių ir pedagogų skaitmeninės kompetencijos sąrangos Europos geroji patirtis (Austrija)“. Prof. M. Hoffland pristatė Karintijos Taikomųjų mokslų universiteto Didaktikos centrą, kurio vienas iš pagrindinių tikslų – skaitmeninio mokymosi palaikymas. Įdomia patirtimi pasidalino prof. H.Kotschnig apie pabėgėlių integravimą savo pranešime „Atvirosios klasės pabėgėliams“.

Vizituojantis profesorius iš Vokietijos Hartmut Seichter perskaitė pranešimą apie profesinio mokymo galimybes ir iššūkius pasitelkiant žiniasklaidą. Diskusija apie naujas mokymo programas ir metodus informatikoje vyko kartu su universiteto profesoriumi C. Madritsch. Mokymų metu buvo aplankytos Smart Labs Karintijos Taikomųjų mokslų universitete bei Lake Side Klagenfurto mokslo parke, kurioje vykdoma tarpdisciplininė MINT programa moksleiviams.

Mokymuose taip dalyvavo IT Instituto iš Kauno atstovė, atsakinga už mokymų kokybės stebėseną.