Matematikos ir statistikos katedros dėstytojai – LMD valdybos nariai

Š. m. birželio 16 d. vyko Lietuvos matematikų draugijos (LMD) suvažiavimas, kurio metu buvo organizuojami LMD prezidento ir LMD valdybos (kolegialaus valdymo organo) rinkimai. LMD valdybos nariais 3 metų laikotarpiui buvo išrinkti Matematikos ir statistikos katedros vedėjas  profesorius Ričardas Krikštolaitis ir docentė Sigita Urbonienė. Suvažiavimo metu buvo renkama ir LMD revizijos komisija, prižiūrinti LMD ūkinę finansinę veiklą. Jos pirmininke išrinkta Matematikos ir statistikos katedros profesorė Roma Kačinskaitė.

Daugiau informacijos apie Lietuvos matematikų draugijos veiklą.