Miškų skaitmenizacijos iššūkiai Lietuvoje – Forest 4.0 diskusija su partneriais

2024 m. kovo 18 d. Valstybinėje miškų tarnyboje vyko apskritojo stalo diskusija tema „Dabartinė Lietuvos situacija skaitmenizuojant miškų informaciją bei sprendimų priėmimą ir kas laukia ateityje“. Mokslo, verslo ir valdžios institucijų atstovai iš Švedijos bei Lietuvos diskutavo, kaip sukurti vieningą Lietuvos informacinę sistemą, kuri apimtų visą informaciją apie miškus, jų valdymą bei naudojimą. Renginyje dalyvavo Švedijos Linnaeus, Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos universitetų mokslininkai, Švedijos interjero klasterio, vienijančio 116 pietų Švedijos baldų gamintojų, tiekėjų, institucijų ir savivaldybių, atstovai, Lietuvos skaitmeninių inovacijų centro ir klasterio „AgriFood Lithuania“, VĮ Registrų centro, UAB „Art21“ ir kitų organizacijų atstovai.

Antrojoje dalyje renginio dalyviai vyko į Dubravos mišką, Kauno raj., kur buvo supažindinti su ūkininkaujamo ir neūkininkaujamo miškų pavyzdžiais bei Dubravos rezervatine apyrube. Parodyta, kokiu gali tapti neprižiūrimas miškas.

Taip pat VDU Rektorate įvyko pirmasis Forest 4.0 projekto Valdybos (Governing board) susitikimas, kurio metu išrinktas Forest 4.0 ekscelencijos centro vadovas Laimonas Butkus, pristatyta centro 5 m. strategija ir aptarti kiti klausimai.

Renginį organizavo Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Švedijos Linnaeus universitetu ir Lietuvos Valstybine miškų tarnyba, vyko projekto „FOREST 4.0  Creation of the Centre of Excellence in Smart Forestry“ rėmuose. Projekto FOREST 4.0 tikslas – įkurti Kompetencijos centrą, kuris transformuotų miško aplinkos monitoringą, duomenų rinkimą ir analizę bei surinktų duomenų vertę (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage).

Projekto koordinatorius – Vytauto Didžiojo universitetas, vadovas – prof. dr. Tomas Krilavičius.

 

 

 

 

 

 

This project has received funding under the European Union’s Horizon programme under grant agreement No 101059985.